Triệu Lăng ngày càng khởi sắc

Triệu Lăng ngày càng khởi sắc
2023-10-26 06:00:00

QTO - Là xã bãi ngang ven biển, thời gian qua, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đã có sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực. Bằng nội lực và sự quan tâm...

Vị Đại tướng tận tâm với quê hương

Vị Đại tướng tận tâm với quê hương
2023-10-26 05:50:00

QTO - Là người con ưu tú của quê hương, cùng với trọng trách trong quân đội, Đại tướng Đoàn Khuê còn là đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX và X, tham gia...

Thời tiết