Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

QTO - Với phương châm “Từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”; lấy phòng ngừa là chính, “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó đã góp phần kiểm soát tối đa khả năng để xảy ra cháy, nổ cũng như giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thời tiết