2 anh em người Vân Kiều hiến đất mở đường

2 anh em người Vân Kiều hiến đất mở đường
2023-01-10 05:55:00

QTO - Dù còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đất là tài sản có giá trị lớn nhất, thế nhưng khi xã Vĩnh Ô có chủ trương mở đường dân sinh, đường phục vụ sản...

Thời tiết