Dẫn vốn tiếp sức thanh niên

Dẫn vốn tiếp sức thanh niên

QTO - Hiểu rõ ý nghĩa của đồng vốn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã trở thành nhịp cầu dẫn vốn chính sách đến với thanh niên. Sự tiếp sức ấy đã góp phần giúp hành trình xây nền móng, phát triển kinh tế của nhiều bạn trẻ vơi bớt phần nào thách thức.

“Điểm tựa” cho hội viên người mù

“Điểm tựa” cho hội viên người mù
2022-11-23 05:19:00

QTO - Trong những năm qua, Hội Người mù TP. Đông Hà đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là quan tâm chăm lo đời sống và việc...

Thời tiết