Tổ chức Hội Nông dân vững mạnh và các phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần xây dựng huyện Gio Linh ngày càng giàu đẹp

Tổ chức Hội Nông dân vững mạnh và các phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần xây dựng huyện Gio Linh ngày càng giàu đẹp

QTO - Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Gio Linh, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên toàn huyện, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VI đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu; vai trò và vị trí của các cấp hội được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Nông dân Gio Linh nỗ lực xây dựng quê hương

Nông dân Gio Linh nỗ lực xây dựng quê hương
2023-04-07 05:25:00

QTO - 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Gio Linh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành chỗ dựa tin...

Cam Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao

Cam Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao
2023-02-28 06:22:00

QTO - Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới năm...

Hiệu quả từ một mô hình

Hiệu quả từ một mô hình
2023-02-25 05:30:00

QTO - Sau hơn 1 năm phát động, mô hình “Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã mang lại...

Thời tiết