Các bản làng huyện Hướng Hóa ngày càng khởi sắc

Các bản làng huyện Hướng Hóa ngày càng khởi sắc

QTO - Qua 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm thay đổi diện mạo các bản làng huyện vùng cao Hướng Hóa, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được nâng cao.

Diện mạo mới ở bản Cồn

Diện mạo mới ở bản Cồn
2023-12-30 05:35:00

QTO - Bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, có 100% dân số là người Vân Kiều sinh sống. Với quyết tâm chuyển đổi cách thức sản xuất từ lạc hậu sang tiến...

Người mẹ tảo tần nuôi 3 con ăn học

Người mẹ tảo tần nuôi 3 con ăn học
2023-12-06 05:10:00

QTO - Ở thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, nhiều người vẫn dành sự cảm phục khi nhắc về câu chuyện của chị Phan Thị Nhung (sinh năm 1972)....

Thời tiết