Phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn ở Gio Linh

Phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn ở Gio Linh

QTO - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Gio Linh luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả cho hội viên, nông dân. Với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các cấp hội, hội viên nông dân trong toàn huyện đã phát huy đức tính cần cù, năng động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật... để xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc.

Biến đồng hoang thành trang trại tiền tỉ

Biến đồng hoang thành trang trại tiền tỉ
2023-12-31 12:01:00

QTO - Bằng sự nỗ lực, dám nghĩ dám làm, ông Hồ Văn Dương đã biến vùng đầm lầy hoang hóa ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ thành trang trại trù phú...

Diện mạo mới ở bản Cồn

Diện mạo mới ở bản Cồn
2023-12-30 05:35:00

QTO - Bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, có 100% dân số là người Vân Kiều sinh sống. Với quyết tâm chuyển đổi cách thức sản xuất từ lạc hậu sang tiến...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân
2023-08-29 05:21:00

QTO - Chuyển đổi số trong nông nghiệp được xác định là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập của nông dân....

Thời tiết