Nỗ lực hỗ trợ nông dân

Nỗ lực hỗ trợ nông dân

QTO - Những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân trên các lĩnh vực như cung cấp các loại máy nông nghiệp; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; đào tạo nghề, tư vấn, xuất khẩu lao động; xây dựng mô hình kinh tế; tổ chức hội thảo, hội nghị để kết nối nâng cao các hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân…

Hăng hái làm giàu từ đồng đất ven đô

Hăng hái làm giàu từ đồng đất ven đô
2023-05-15 05:20:00

QTO - Khai thác lợi thế về đất đai của vùng ven đô, những năm qua nhiều hộ nông dân ở phường Đông Giang, TP. Đông Hà đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng...

Thời tiết