Khai thác tiềm năng để giàu lên từ biển

Khai thác tiềm năng để giàu lên từ biển
2023-03-04 17:57:00

QTO - Trong lộ trình phát triển, các nhà chiến lược đã khẳng định, thế kỷ XXI là “thế kỷ của đại dương”. Hướng ra biển và làm chủ đại dương đang trở thành...

Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch

Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch
2023-03-04 13:26:00

QTO - Quảng Trị có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nhưng kết quả của ngành du lịch tỉnh nhà vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, để khai thác tối đa...

Thời tiết