Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ
2023-03-15 05:34:00

QTO - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ và coi đó là một bộ phận quan trọng, mang tính chiến lược...

Nhớ một thời “ba bám

Nhớ một thời “ba bám", “bốn cùng”
2023-03-11 04:55:00

QTO - Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, thì bao nhiêu kỷ niệm lại trào dâng trong tôi. Những ngày này gợi nhớ...

Vững vàng thế trận lòng dân

Vững vàng thế trận lòng dân
2023-02-27 05:40:00

QTO - Cùng với việc nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Quy tập 7 hài cốt liệt tại xã Triệu Trạch

Quy tập 7 hài cốt liệt tại xã Triệu Trạch
2023-02-12 18:02:00

QTO - Từ ngày 30/1 đến 12/2, được sự quan tâm tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, trong quá trình khảo sát,...

Thời tiết