Nước sạch biên phòng, vui lòng dân bản

Nước sạch biên phòng, vui lòng dân bản
2023-01-02 05:56:00

QTO - Địa bàn vùng cao có đặc thù nhiều đồi núi, dân cư thưa thớt, điều kiện kinh tế khó khăn nên gần như toàn bộ các hộ dân ở 2 xã A Ngo và A Bung, huyện...

Thời tiết