Cập nhật: 13/07/2018 07:20 GMT+7
4fb5x8926x509fx6952xdfbcxb701x7e8cx8982xf4e7xX7xe185x10f8exb677x771cxde84x9620xX5x6ee7xXax70d2x10463xX6xX5xX10xX7xXexXdx6051xX10xX3xXex10a4axdcb3xX3xX4x6ebbxX3xX4xX1x8b7fxX3xX1fx6880xXdxX3xX4xX1x95cexX3xXexXdxX26xX1axX3xXexc996xX1exX1axX1xX3xX1xe929xX6xX3x101f9xX1exX1axX1xX0x87f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebfexX10xX6x1164exXaxX12xce43x54e7xX59x6730xX59xb078xX3xf9aexX3xXcx5a0cxX1ax10af2xX3xXexX1x68e0xX1axX65xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3x8f69xX6xX1xX1fxX2exdc85xX56xX3xe660xX3fxX3fxX6xX7xX3xX1axX65xb93axf7c7xX3xX1fxX6xXdxX3xX7x1094dxX3xX4xe08fxX3xX4xX1xX7cxX88xX26xX1axX3xXexX1x9ebdxX1fxX3xXexX29xXdxX3xX5exX65xX6xX3xdbf8xa867xX3xXexX1exX1fxX3x5144xXdxX26xX1fxX3xX4xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX1fxX29xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexXdxX26xX1axX3xXexX36xX1exX1axX1xX3xX1xX3cxX6xX3xX3fxX1exX1axX1xX3xXcxX36xX7cxX1axX65xX3x60f1xd0f1xX1axX65xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx57f0xX2exX56xX88xXaxX12xXddxa53bxXdxX3xX7x9313xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexXf8xXdxX3xX5exX65xX6xX3xX7fxX3fxX56xX7cxX5xX3xX53xX6x507bxXdxed79xX3xX5exX2exX118xX6xX5xX3xX4xX1xX2exX3xX3fxXdxX26xXex10956xX3xXdexX1axX65xX3xX7fxX3fxX3fxX6xX7xX3xX7xX8fxX3xX65x6146xXbxX3xXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3xX5exX65xX6xX3xX59xX5xX6xX56xXdxX1fxXdxX36xX3xX13xX7cxXexXdxX1axX3xXa8xXa9xX3xXexX1x9979xX2exX3xX5xX7cx10570xX1axX3xacdfxda2axX3xXexX1exX1axX1xX3xX1xX1exX1axX1xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX168xX87xX3xXafxX1xX7cxX3xX168x10ed2xX4xX12axX3xXa8xX13axX4xX3xX3fxXdx5875xXexX3xX5xX87xX3xX4xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX1fxX29xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexXdxX26xX1axX3xXexX36xX1exX1axX1xX3xX1xX3cxX6xX3xX3fxX1exX1axX1xX12axX3xX4x67afxX1axX65xX3xX1axX1x5697xX3xX7xX187xX3xX4xX1xXdxX26xX1fxX3xXa8xX92xX1axX65xX3xX4x10c8bxX6xX3xf88dxX7xX36xX6xX10xX5xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xX0xXdxX1fxX65xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX2exX3xX4xX1xX10xX3xX1fxX2exXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexXdxX10xX1axX3xXexX36xXdxX1axX1xX3xX1xX2exX6xX3xX3fxXdxX1axX1xX3xX1xXdxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX4xX1fxX7xX60xXbxX1xX2exXexX2exX60xX4xX6xXbxXexXdxX2exX1axX9xXaxXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX7fxX3fxX3fxX6xX7xX3xXexX1xX9dxX1fxX3xX5exX65xX6xX3xX168xX87xX2exX3xX1axX65xX87xX88xX3xX2x6c1axX44x578bxX3x67a8x9f4bxX1axX1x1103bxX3x711exX10xX7cxXexX10xX36xX7x8d88xXaxX3xX56xX6xXexX6xX60xX56xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX7fxX3fxX3fxX6xX7xX3xXexX1xX9dxX1fxX3xX5exX65xX6xX3xX168xX87xX2exX3xX1axX65xX87xX88xX3xX2xX276xX44xX278xX3xX27axX27bxX1axX1xX27exX3xX280xX10xX7cxXexX10xX36xX7xX287xXaxX3xX56xX6xXexX6xX60xXbxX1xX2exXexX2exX60xX2exX36xXdxX65xXdxX1axX6xX5xX60xX7xX36xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX5cxX3fxX6xX2ex1112axX7cxX6xX1axX65xXexX36xXdxX5cxX168xX1axX44xX56xX10xX7xXafxXexX2exXbxX44xX7cxXbxX5xX2exX6xX56xX10xX56xX44xXafxX36xXdxX65xX11axX1fxXdxX6xX1xff33xXafxX5xX88x5416xX7cxX11axX168xX10xX7cxXafxX65xX44x108dfxa628xX2xX321x93c2xX32bxX278xX32exX2xX32axX44xX6xX3fxX3fxX6xX7xX32exX36xX10xX7cxXexX10xX36xX7xX32ex5b07xXexX10xX88xX5cxX343xXbxX65xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27exX44xX44xXdxX1fxX6xX65xX10xX7xX5cxX168xX2exX168xX5cxX168xX1axX44xX31dx113c9xdf42xX32bxX44xX7cxXbxX5xX2exX6xX56xX10xX56xX44xXafxX36xXdxX65xX11axX1fxXdxX6xX1xX31dxXafxX5xX88xX321xX7cxX11axX168xX10xX7cxXafxX65xX44xX32axX32bxX2xX321xX32exX32bxX278xX32exX2xX32axX44xX6xX3fxX3fxX6xX7xX32exX36xX10xX7cxXexX10xX36xX7xX32exX343xXexX10xX88xX5cxX343xXbxX65xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexX1exX1fxX3xX4xX22xX3xX4xX1xX26xX3xX1fxX29xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXexXdxX26xX1axX3xXexX36xX1exX1axX1xX3xX1xX3cxX6xX3xX3fxX1exX1axX1xX3xX1xX1exX1axX1xX3xX2xXaxX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX7fxX3fxX3fxX6xX7xX3xXexX1xX9dxX1fxX3xX5exX65xX6xX3xX168xX87xX2exX3xX1axX65xX87xX88xX3xX2xX276xX44xX278xX3xX27axX27bxX1axX1xX27exX3xX280xX10xX7cxXexX10xX36xX7xX287xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12x92a0xX1xX7cxX88xX26xX1axX3xXexX1xX9dxX1fxX3xX4xX92xX3xXex9fb4xX1fxX3xX2f7xX7cxX6xX1axX3xXexX36x5774xX1axX65xX3xXa8xX13axX4xX3xX3fxXdxX26xXexX3xXexX36xX1c2xX29xX4xX3xXafxX1xXdxX3xX56xXdx8ab8xX1axX3xX36xX6xX3xX4xX7cx75b1xX4xX3xX65xX13axXbxX3xXexX1xX1c2xedebxX1axX65xX3xXa8xd19cxX1axX1xX3xX5exX65xX6xX3xX168xX87xX3xX77x8f83xX12axX3xXexX36xX2exX1axX65xX3xXa8xX92xX3xX4xX7cxX495xX4xX3x6118xX7cxX1axX65xX3xXa8xX495xXexX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX60xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xX4xX1bcxX1axX65xX3xX7xX8fxX3xXa8xX1c2xX49fxX4xX3xXa8xX169xX3xX4xX165xXbxX3xXexXf8xXdxX3xX4xX7cxX495xX4xX3xX65xX13axXbxX3xX1axX87xX88xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xX45ax11576xX4xX3xXa8xX495xX1axX65xX3xXexX1xX518xXdxX3xX1axX87xX88xX3xXa8xX1c2xX49fxX4xX3xX4xX1xX2exX3xX5xX87xX3xX4xX518xX4xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX165xX1axX3xX1fxX29xXdxX3xX4xX1d3xX6xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXa8xX69xXdxX3xX168xX29xXdxX3xXexXdxX26xX1axX3xXexX36xX1exX1axX1xX3xX1xX3cxX6xX3xX3fxX1exX1axX1xX3xXcxX36xX7cxX1axX65xX3xXddxXdexX1axX65xX3xX3fxae24xXdxX3xXexX36xX1c2xX29xX4xX3xXa8xX92xX3xXdexX1axX65xX3xX7fxX3fxX3fxX6xX7xX3xXa8xb7d5xX3xXexX7cxX88xdb8cxX1axX3xX3fxX69xX3xXafxX1xXdexX1axX65xX3xX4xXdexX1axX65xX3xX1axX1xX165xX1axX3xX168xX6xXdxX3xXexX36xX3cxX3xXexX36xX7cxX1axX65xX3xX65xXdxX6xX1axX3xX4xX1d3xX6xX3xX77xX4b0xX3xX7xX6xX7cxX3xXafxX1xXdxX3xX1axX1c2xX29xX4xX3xX1axX87xX88xX3xX4xXdexX1axX65xX3xX1axX1xX165xX1axX3x9e82xX10xX36xX7cxX7xX6xX5xX10xX1fxX3xX5xX87xX3xXexX1xX1d3xX3xXa8xXdexX3xX4xX1d3xX6xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xX168xX87xX3xX4xX1xX7cxX88xXa9xX1axX3xXa8xXf8xXdxX3xX7xXfcxX3xX2f7xX7cxX518xX1axX3xX1axX1c2xX29xX4xX3xX1axX87xX88xX3xXex85f7xX3xXcxX10xX5xX3xX7fxX168xXdxX168xX3xXexX29xXdxX3xX5e4xX10xX36xX7cxX7xX5xX6xX10xX1fxX3xX1xXdexX1fxX3xX2xX369xX44xaa42xX3xX168xX623xX6xX3xX2f7xX7cxX6xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xXddxX518xX1axX65xX3xX4xX1x5d7axX3x8602xX12axX3xXexX36xX1c2xX29xX4xX3xXa8xX92xX12axX3xXcxX1xX1d3xX3xXexX1c2xX29xX1axX65xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xX5exX10xXexX6xX1axX88xX6xX1xX7cxX3xX4xX1bcxX1axX65xX3xXa8xX594xX3xXexX29xXdxX3xX77xX2exX7xX4xX2exX31dxX3xX168xX87xX3xX1xX495xXdxX3xXa8xX87xX1fxX3xX168xX29xXdxX3xXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3xX13xX7cxXexXdxX1axX3xX168xX169xX3xXexX1exX1axX1xX3xX1xX1exX1axX1xX3xXafxX1xX7cxX3xX168xX187xX4xX12axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1d3xX6xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xXcxX36xX1c2xX29xX4xX3xXa8xX92xX3xXbxX1xX518xXdxX3xXa8xX2exX87xX1axX3xX4x62c4xXbxX3xX4xX1d3xX6xX3xX4xX1d3xX6xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xX168xX87xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXa8xX594xX3xX4xX92xX3xX4xX518xX4xX3xX4xX7cxX495xX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX168xX718xX1axX3xX168xX29xXdxX3xX4xX518xX4xX3xX2f7xX7cxX6xX1axX3xX4xX1xXfcxX4xX3xX5exX65xX6xX5cxX3xX53xX6xXdxX3xX3fxX599xX1axX3xXa8xX594xX3xXexX1xX160xX2exX3xX5xX7cxX165xX1axX3xX4xX518xX4xX1xX3xXa8xXa9xX3xXa8xXf8xXexX3xXa8xX1c2xX49fxX4xX3xX1fxX495xXexX3xX65xXdxX160xXdxX3xXbxX1xX518xXbxX3xX5x11577xX7cxX3xX56xX87xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX4xX7cxX495xX4xX3xX4c1xX7cxX1axX65xX3xXa8xX495xXexX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX60xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexX36xX599xX1axX3xX4xX22xX3xX7xX57dxX3xX5xX7cxX165xXexX3xXbxX1xX518xXbxX3xX2f7xX7cxX69xX4xX3xXexX26xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xXcxXdxX26xX1axX3xXexX36xX1exX1axX1xX3xX1xX3cxX6xX3xX3fxX1exX1axX1xX3xXcxX36xX7cxX1axX65xX3xXddxXdexX1axX65xX3xXexX36xX57dxX3xX1axX599xX1axX3xX3fxX26xX3xXex1041exX4xX3xXafxX1xXdxX3xX4xX1x6ac6xX1axX1xX3xX2f7xX7cxX88xX169xX1axX3xX4xX1d3xX6xX3xXcxX63xX1axX65xX3xXexX1xX69xX1axX65xX3x1016bxX2exX1axX6xX5xX56xX3xXcxX36xX7cxX1fxXbxX3xXexX7cxX88xX599xX1axX3xX3fxX69xX3xX4xXdexX1axX65xX3xX1axX1xX165xX1axX3xX5e4xX10xX36xX7cxX7xX6xX5xX10xX1fxX3xX5xX87xX3xXexX1xX1d3xX3xXa8xXdexX3xX4xX1d3xX6xX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xX1x10f97xXdxX3xX4xX7cxX69xXdxX3xX1axX9dxX1fxX3xX1axX65xX2exX518xXdxX5cxX3xXcxX1exX1axX1xX3xX1xX1exX1axX1xX3xX4xX87xX1axX65xX3xXexX36xX57dxX3xX1axX599xX1axX3xX4xX9dxX1axX65xX3xXexX1x10912xX1axX65xX3xXafxX1xXdxX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xXexX718xX1axX3xX4xXdexX1axX65xX3xX1axX65xX1c2xd06axXdxX3xX3fxXdxXa9xX7cxX3xXexX1exX1axX1xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXf1xX495xX3xca2dxX3xXexX26xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX12axX3xXafxX1xX2exX160xX1axX65xX3xX2xX276xX643xX3xX1axX65xX1c2xX8d0xXdxX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexX1xXdxX191xXexX3xX1fxXf8xX1axX65xX3xX168xX87xX3xX1xX22xX1axX3xX2xX643xX5cxX32bxX32bxX32bxX3xX1axX65xX1c2xX8d0xXdxX3xX3fxaf49xX3xXexX1xX1c2xX22xX1axX65xX3xXexX36xX2exX1axX65xX3xX4xX518xX4xX3xX4xX7cxX495xX4xX3xXa8x11086xX1axX65xX3xXa8xX495xX3xX168xX87xX3xXexX718xX1axX3xX4xXdexX1axX65xX3xX4xX1d3xX6xX3xX2f7xX7cxX79bxX1axX3xXa8xX495xXdxX3xX1d6xX7xX6xX36xX10xX5xX3xX57dxX3xc842xX6xX11axX6xX3xX168xX87xX3xXf1xX8d0xX3xXcxX79bxX88xX3xXafxXa9xX3xXexX623xX3xX1xXdexX1fxX3xX276xX32bxX44xX276xX3xXexX29xXdxX3xX1axX87xX88xX5cxX44xX5cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2exX56xX88xXaxX12xX5exX65xX474xX4xX3xXcxX1xXf8xX4xX1xX44xX59xX5axX59xX60xX45axX6xXdxX36xX2exX3xX27axXcxX1xX10xX2exX3xX280xXcxX12axX3xX1d6xX7xX36xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1fxX10xX287xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Những cuộc giải cứu đầy kịch tính

Những cuộc giải cứu đầy kịch tính
2018-07-09 06:57:27

QĐND - Sau nhiều nỗ lực, các đội cứu hộ đã thành công trong việc tìm thấy đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt nhiều ngày trong hang Tham Luang Nang Non ở Thái Lan. Tuy nhiên, việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết