Cập nhật:  GMT+7
d49bx18602x177dbxd59bx10104x13f4bx1861axdb9ax10363xX7x1158bx178fax12e01x13acex17de4xf738xX5x18265xXax103dfx13a36x104b3xX6x13e92xX3x14435xdec7xX3x127dfxX6xdb18xf930xXdxX3x12d08xX14xX6x15db2xXdxX6xX3xX16xX1x10c21xXexX3xXexX14x17c71xX3x1759exX1x16c72xXdxX3x1299fxe6baxX16x1547fxX3x161ebxX33xX3xX5x15903xXdxX3xX36xX3fxXdxX3xX7x17fbexX3xef2bxX1dxdd95xX16xX0x164d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e6fxX10xX6xX1exXaxX12x1417ex12e7axX63x170aexX63x14d31xX3x12bbfxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6xX3xX16xX1xX2axXexX3xXexX14xX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX16xX39xX3xX3bxX33xX3xX5xX3fxXdxX3xX36xX3fxXdxX3xX7xX47xX3xX49xX1dxX4bxX16xX66xX3x157f1xef1fxf883xX3xX5xX19xX3xX16xX37xXdxX3xX1exX1dxX16xX39xX3xX36xd560x127d4xX4xX3xX36x11eefxX3xX4xe738xXbxX3xXexX14x13835xX16xX39xX3xX3bxX37xXexX3xXexX1dxXaaxfdf4xX16xX3xX24x1313exX3xX4xX1xX1dxX16xX39xX3xX36xXb9xX6xX3xX14xX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX1dxX37xX4xX3xX1x1811cxXbxX3xX39xXdxdc9bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX39xXc6xX3fxXdxX3xXexX14xXb9xX33xX16xX39xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6xX3xX1exXdx14352xX16xX3xX14xX6xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1x16c3dxX3xX36x1481axX3x13aeex14f4fxX4xX3xd556xXdxX16xX1xX66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXc6xX1exXaaxXaxX12xX68xX39xXc6xX3fxXdxX3xXexX14xXb9xX33xX16xX39xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6x1833axX3xX5dxXc6xX19xX16xX39xX3xXexee6bxX3x1174dxX6xXdxX7xX6xX5xX3xX24xXdxX16xX3xX171xX6xX14xX1xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX16xX39xXb9x1847bxXdxX3xX36x152d4xX16xX39xX3xX4xX2axXbxX3xX13xX14xX6xX16xX166xX3xX5dxX1dxX7xX7xX10xXdxX16xX3xX21xX3bxXdxX14xX3xX21xX24xX1exX1dxX5xX5xX6xX1xXdxX6xX16xX166xX3xX36x1619bxX3xX36xXb9xX6xX3xXexX1dxXaaxXd1xX16xX3xX24xXd5xX3xX4xX1xX1dxX16xX39xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX1dxX37xX4xX3xX1xXeexXbxX3xX7xXc6xX16xX39xX3xXbxX1xXb9x165baxX16xX39xX3xX1exXdxX11exX16xX3xX14xX6xX3xX1xX12dxX3bxX3xX16xX6xXaaxX3x17038x15cb0xX4ex114c3x125e9xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX12axX3xX36xX12dxX3xX12fxX130xX4xX3xX133xXdxX16xX1xX166xX3xXcxX14xX1dxX16xX39xX3x177c4xX1dxXd5xX4xX66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXc6xX1exXaaxXaxX12xX0xXdxX3bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1112exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXax10e5exXdxX1exXexX1x11eacxX3xX2xde9ax104c6xX254xXbx11f6axfb91xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX250xX3xf35fx14759xX254xXbxX257xX258xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX66xX24xX6xXc6xX49xX1dxX6xX16xX39xXexX14xXdxX66xX18xX16xX4exX1exX10xX7xX31xXexXc6xXbxX4exX16xX10xX24bxX7xX4exX253xX263xX2xX1f7xX4exX2xX2xX1f7xX1ex150bexX254xX298xX1f7xX2xX263xX254xXexX262xX1f7xX1f5xX263xX5xX253xX6axX6xX2xX66x13403xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6xX3xX16xX1xX2axXexX3xXexX14xX2fxX3xX31xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX16xX39xX3xX3bxX33xX3xX5xX3fxXdxX3xX36xX3fxXdxX3xX7xX47xX3xX49xX1dxX4bxX16xXaxX3xX24bxXdxX1exXexX1xX9xXaxX2xX253xX254xX254xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX262xX263xX254xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxXc6xX16xXaxX12xX68xX39xXc6xX3fxXdxX3xXexX14xXb9xX33xX16xX39xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX1f4xXbxX1x109c8xXdxX1f8xX3xX39x12392xXbxX3xX16xX39xXb9xX189xXdxX3xX36xX18dxX16xX39xX3xX4xX2axXbxX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX12axX3xX36xX12dxX3xX12fxX130xX4xX3xX133xXdxX16xX1xX66xX3xe429xX16xX1xX250xX3xX10xX5xX24xX6xX5xX6xX1exX1f8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXc6xX1exXaaxXaxX12xX23cxX1dxX37xX4xX3xX1xXeexXbxX3xX24xX6xXc6xX3xX39xX18dxX3bxX3xX4xX4bxX4xX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX36xXc6xX19xX16xX3xX4xX12axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXb9xff86xX4xX3xX36x150cdxX3xXexX1xX339xXc6xX3xX5xX1dxXc1xX16xX3xX18xXbexX3xX18xXdx1223dxX4xX3xXexX1xff9cxX4xX3xX1xXdxX3d2xX16xX3xXexX1x115f5xX6xX3xXexX1xX1dxXc1xX16xX3xX1exXc6xX3xXcxX14xX1dxX16xX39xX3xX215xX1dxXd5xX4xX3xX5xX19xX3bxX3xXexX14xX1dxX16xX39xX3xX39xXdxX6xX16xX3xX33xX3xX16xX1xXdxXbexX1dxX3xX4xX2axXbxX66xX3xXcxX1xX10xXc6xX3xXexX1dxXaaxXd1xX16xX3xX24xXd5xX3xX4xX1xX1dxX16xX39xX166xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXb9xX3bdxX4xX3xX36xX18dxX16xX39xX3x13253xX3xX24xX130xXexX3xX36x12e87xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX257xe203xXbxX3xX36xX3c1xX3xX3bxX33xX3xX5xX3fxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX36xX3fxXdxX3xX7xX47xX3xX49xX1dxX4bxX16xX3xX18xX19xX3xX4xX4bxX4xX3xX5xX1b6xX16xX1xX3xX7xX3d7xX3xX49xX1dxX4bxX16xX166xX3xX36xX18dxX16xX39xX3xXexX1xX189xXdxX3xX16xXd5xXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX1dxXaaxX446xX16xX3xX24xX6xXaaxX3xX18xX19xX3xXexX3fxXc6xX3xX36xXdxXbexX1dxX3xX31xXdxX3d2xX16xX3xX4xX2axXbxX3xXexX1x14fa7xX3xXexX1xX3d7xX4xX3xX4xX1xXc6xX3xX4xX12dxX16xX39xX3xX1exXa9xX16xX66xX3xX68xX39xXc6xX19xXdxX3xX14xX6xX166xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXb9xX3bdxX4xX3xX4x178f7xX16xX39xX3xX16xX1xX2axXexX3xXexX14xX2fxX3xX16xXd5xXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX1dxXaaxX446xX16xX3xXexX1x134e6xX3bxX3xX5xe1a7xX16xX3xX16xX1xX6xX1dxX3xX4xX12axX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX49xX1dxX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX18xX19xX3xX36xX3fxXdxX3xX1exXdxX3d2xX16xX3xX4xX12axX6xX3xX31xX1xX1dxX3xX18xX3d7xX4xX3xXexXb9xX3xX16xX1xXa9xX16xX66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXc6xX1exXaaxXaxX12xXcxX14xXc6xX16xX39xX3xXexX1dxXaaxXd1xX16xX3xX24xXd5xX166xX3xX1xX6xXdxX3xX24xXd1xX16xX3xX16xX1xX2axXexX3xXexX14xX2fxX3xX31xX2fxX4xX1xX3xX1xXc6xX3fxXexX3xXexX1xX3e1xX6xX3xXexX1xX1dxXc1xX16xX3xX1xXbaxXbxX3xXexX4bxX4xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX31xX437xX3xX16xX4fbxX3bxX3xX253xX254xX254xX2xX3xX18xX19xX3xXexX1xX3e1xX6xX3xXexX1xX1dxXc1xX16xX3xX1xXbaxXbxX3xXexX4bxX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX39xX3xX31xX437xX3xX16xX4fbxX3bxX3xX2xX262xX262x14d7cxX66xX3xX68xX39xXc6xX3fxXdxX3xXexX14xXb9xX33xX16xX39xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX3xX21xX14xX6xX24xXdxX6xX3xX36xX1b6xX3xX3bxX189xXdxX3xX16xX39xXb9xX189xXdxX3xX36xX18dxX16xX39xX3xX4xX2axXbxX3xX13xX14xX6xX16xX3xXex1222exX3xX4xX1xX47xX4xX3xX4xX1dxX37xX4xX3xX39xX33exXbxX3xX7xXc6xX16xX39xX3xXbxX1xXb9xX1e0xX16xX39xX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX12axX3xX36xX12dxX3x1003fxXdxXaaxX6xX1exX1xX66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXc6xX1exXaaxXaxX12xXa8xX4bxX16xX39xX3xX4xX1x134f6xX3xX437xX166xX3xX36xXa9xXaaxX3xX5xX19xX3xX4xX1dxX37xX4xX3xX39xX33exXbxX3xX4xX1xX2fxX16xX1xX3xXexX1xX47xX4xX3xX36xX43exX1dxX3xXexXdxXd1xX16xX3xX39xXdxXf3xX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX49xX1dxX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX39xXc6xX3fxXdxX3xX39xXdxX6xXc6xX3xX4xX6xXc6xX3xX16xX1xX2axXexX3xX4xX12axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXb9xX3bdxX4xX3xXexX14xXc6xX16xX39xX3xX1xX1e0xX16xX3xd611xX3xX16xX4fbxX3bxX66xX3xXcxX14xXb9xX3bdxX4xX3xX36xfc01xX166xX3xX626xXdxXaaxX6xX1exX1xX3xX18xX19xX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX36xX1b6xX3xX36xX18dxX16xX39xX3xX437xX3xX4xX1xX2axX3bxX3xX1exX47xXexX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX2axXbxX3xX16xX39xXc6xX3fxXdxX3xX39xXdxX6xXc6xX3xX18xX19xX3xX3bxX33xX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX36xX3fxXdxX3xX7xX47xX3xX49xX1dxX4bxX16xX3xXexX14xXc6xX16xX39xX3xX3bxX37xXexX3xXexX1xX3e1xX6xX3xXexX1xX1dxXc1xX16xX3xX3bxX6xX16xX39xX3xXexX2fxX16xX1xX3xX24xXb9xX3bdxX4xX3xX16xX39xXc6xX33exXexX3xX1exXc6xX3xXcxX14xX1dxX16xX39xX3xX215xX1dxXd5xX4xX3xX5xX19xX3bxX3xXexX14xX1dxX16xX39xX3xX39xXdxX6xX16xX3xX18xX19xXc6xX3xXexX1xX4bxX16xX39xX3xXexX14xXb9xX3bdxX4xX66xX4exX66xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX1dxXexX1xXc6xX14xXaxX12x13a35xX63xX4exX63xX64xX63xX6axX23cxX6xXdxX14xXc6xX0xX4exXbxX12

PV/VOV-Cairo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trung Quốc và Mỹ khai mào cuộc chiến cáp biển

Trung Quốc và Mỹ khai mào cuộc chiến cáp biển
2023-04-05 06:25:00

(Tin Tức) - Từ vật liệu bán dẫn, chiến thanh thương mại Mỹ - Trung đang dần chuyển sang mục tiêu tiếp theo là cáp biển. Tại đây, Washington đang tìm cách đảm bảo các nhà đầu tư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết