Cập nhật:  GMT+7
ÙáỮỰ}ẳỸggƠỪểHàhẳ"ỪỤÂẦÂAPỰHéâaỰhádâaỰẴộỰHfiẵểỰhiỏ3âỰ{dỰh!âỰ}câaỰGỏfàỸÙ/áỮỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểÁ"Ỹ[ỪỤHỂẤỰ-Ự“HcàỰ]%ỰfỸỰẳ6âáỰ}áấỰẳm}ỰẳjếâaỰóĩỰhfỸâaỰẴộỰhà4âỰá#âáỰh!âỰ}câaỰ}@}Ựẵị}Ựhà3iỰẳà3âỰễiỸâỰ]4âỰóĩỰặáạỰáầỸỰáẩ}Ự}ỉỸỰHéâaỰhádâaỰGỏfàỸỰũỸgáỸfỰỸẳ-ổggỸ[”RỰHéâaỰhádâaỰẴộỰứấâỸẳ[ỰHfiẵểỰhiỏ3âỰ{dSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÙàẵaỰgf}ƠỪ//}S{ỸấễiỸâahfàSóâ/["gặhấể/â"òg/ỮỴỮY/XỴ[ÝỬỴXỶỮỶhỮVỴỶXỲẳỮSằểaỪỰ/ỤÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHéâaỰhádâaỰẴộỰứấâỸẳ[ỰHfiẵểSỰờâáPỰHá"ỰAiỸf[àỸâSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤỂá@hỰ{à7iỰhfm}Ựhà4ểỰhlỰÂá#ỰHf&âaRỰHéâaỰhádâaỰẴộỰứấâỸẳ[ỰHfiẵểỰ}áạâáỰhák}Ựhiỏ3âỰ{dỰhà4âỰá#âáỰ}@}Ự}ie}Ựh!âỰ}câaỰễi.âỰgmỰềỰGỏfàỸỰ]7Ựhf$Ự]ĩỸỰ}áấỰóịỰh!âỰ}câaỰáầỸỰáẩ}Ựẵ#ỰÒỸgáàâahấâỰ}@ấỰ{ie}Ự[ấỰ}áạâáỰễiỏ5âỰHéâaỰhádâaỰổggỸ[Ựhám}Ựáà6âỰácẵỰỲ/XSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤ“ư@}áỰ].ỏỰặácâaỰẳ.iRỰhcàỰ]%ỰfỸỰẳ6âáỰ}áấỰẳm}ỰẳjếâaỰóĩỰhfỸâaỰẴộỰhà4âỰá#âáỰ}@}Ự}ie}Ựh!âỰ}câaỰ}áạâáỰọ@}Ựâá?ẵỰó#ấỰ}@}Ựẵị}Ựhà3iỰẳà3âỰễiỸâỰ]4âỰóĩỰặáạỰáầỸỰáẩ}Ự}ỉỸỰHéâaỰhádâaỰGỏfàỸỰũỸgáỸfỰỸẳ-ổggỸ[”RỰcâaỰHfiẵểỰâầàSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤ“ẴehỰ}áà4âỰ[ã}áỰễi.âỰgmỰặ4hỰáếểỰaàoỸỰẴộRỰổâáỰó#ỰỂá@ểỰ]ỸâaỰ]jế}Ựhà4âỰá#âáỰềỰGỏfàỸ”SÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤCâaỰHfiẵểỰ]5Ự})ểỰ]4âỰỪễiỏ5âỰ}câaỰ{?âaỪỰ]dàỰóẽàỰóỸàỰhfậỰ}ỉỸỰẴộRỰổâáỰó#ỰỂá@ểỰhfấâaỰặáiỰóm}ỰGỏfàỸSỰCâaỰháí}Ựaàị}ỰâajêàỰẴộỰ}(iỰâaiỏ6âỰó#Ựặ4hỰháí}Ự{#àỰểá@hỰ{à7iỰ{?âaỰ}.iPỰỪưáíâaỰhcàỰ}(iỰọàâỰưáíỸỰg2ỰỸâỰỉàỰâáoâaỰ]ỸiỰặáéỰó#Ự[>âỰ[&hỰâajêàỰ[.âỰâẻàỰ].ỏS”Ù/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤÂaỸỏỰgỸiỰểá@hỰ{à7iỰ}ỉỸỰcâaỰHfiẵểRỰF"ih"fgỰ]jỸỰhàâỰâáoâaỰhà4âaỰâéỰẳẽâỰ]%Ựọi!hỰáà6âỰềỰứỸẵỸg}igSỰÁà6âỰ}ájỸỰfbỰâáoâaỰ.ẵỰháỸâáỰâ#ỏỰ}ầỰẳà3âỰễiỸâỰ]4âỰóịỰh!âỰ}câaỰẵ#ỰcâaỰHfiẵểỰ]5Ự})ểỰ]4âỰáỸỏỰặácâaSÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤẴÀÂÁỰÁớÂÁÙ/ểỤÙểỰ}ẳỸggƠỪểũấ[ỏỪỤHá"ấỰFHRỰHá"ỰAiỸf[àỸâÙ/ểỤ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Hơi nóng” đã áp sát Syria

“Hơi nóng” đã áp sát Syria
2018-04-12 06:55:06

QĐND - Những tuyên bố và cân nhắc sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu ở Syria từ Mỹ và một số nước phương Tây có vẻ như đang dần thành sự thực khi tàu chiến của Hải quân Mỹ được...

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga
2018-04-11 07:34:15

ANTD.VN - Trừng phạt đã trở thành thứ vũ khí nguy hiểm hủy hoại quan hệ giữa Mỹ và Nga khi mà hai cường quốc hàng đầu thế giới này không thể tìm được cách thức thương lượng để...

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn

Syria - Cuộc chiến còn tiếp diễn
2018-04-09 14:49:58

(ANTG) - Liên tiếp giành chiến thắng trên chiến trường, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước khủng bố kể...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết