Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurBo4bug4bu44bqmJOG7msOd4buc4bqm4buaV+G6piQj4buy4bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqZL4bug4bqm4buaxq/hurrhuqbhu5rDmeG6vsOa4bqmJOG6vuG7nOG6psOqLFnDmsag4bqmw6rhu6Thurrhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqww4Phu5fhu53hu4vEguG6puKAk+G6psOq4buqVeG6psOa4bq6W+G6pkUvQsOA4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqYk4bucw5rhuqYkIeG6pnFb4bqmS+G6usOa4bqmw63hu53hu53hu5fhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqm4buaJVvhu5LDmuG6psOqLFnDmsag4bqmw6rhu6ThurrhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qkw4DhuqZOWMOa4bqmPuG7oOG6pj4h4bq64bqmTsOUw5rhuqYk4bua4buCVeG6pj7DiuG6puG7mlfhuqYkI+G7suG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmS8OK4bqmw6rhu6zhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu53hu5zDlcOa4bqm4bu04bqmJOG7muG7qsOa4bqm4budw4rhuqbGoSbDmsagw4DhuqZ94buG4bqmw6oqTOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmVeG6ulvhuqZL4bug4bqm4buaxq/hurrhuqbhu5rDmeG6vsOa4bqmJOG7muG7nMOVJeG6piM/4buc4bqm4buaw5nDisOa4bqmJMOZw4rDmuG6psOaxqDhu6rhu5zhuqbDmuG7msOK4bqg4bquL+G7uOG6sOG6riThurpLVE/huqY9JFtUT3nhuqRV4bq6I8ag4bucw5pB4bqq4bu4feG6puG6uiUkw5nhuqThurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bucVcag4bqmPSNMeeG6pC8vTOG6oEvhurrDmUAl4bq6w5rGoCQj4buc4bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqo4bqsL0PDiU3huqjhuqjEkELhurhEw4kk4bqoxJBEQ0JFVOG6qOG6oFLhu7jGoOG6pOG6pi/hurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwcVvhuqZL4bq6w5rhuqbDreG7neG7neG7l+G6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqbhu5olW+G7ksOa4bqmw6osWcOaxqDhuqbDquG7pOG6uuG6plPhu6Dhu7jhuqYk4buaw53hu5zhuqZOw5TDmuG6piThu5rhu4JV4bqm4buaxq/hu5zDgOG6puG7mlfhuqYkI+G7suG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmS8OK4bqmw6rhu6zhuqbhu53hu5rhu6Dhuqbhu53hu5zDlcOa4bqmLeG6pjbDmuG7mkHhuqbDreG7neG7neG7l+G6puG7miVb4buSw5rhuqbDqixZw5rGoOG6psOq4buk4bq64bqmTCXDmsag4bqmTMOM4bu44bquL+G7uOG6sOG6ri8kTeG6sOG6ri8kI+G6sOG6ri8k4bq6S1RP4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4budIyxZTOG6pk7hu6TDgOG6pj7DisOZ4bqmVCpM4bqm4bqo4bqs4bqmxqDhu5zDneG6psOaxqDDilvhuqbEkC9Cw4DhuqYkI8OZw5rGoOG6plQqTOG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmw5rDjCXhuqbhu4LDmuG6piQjLOG6uuG6piThu5rhu57huqZLw4wk4bqmTMSow5rhuqZUw4pV4bqmVCnhurrhuqZLw5PDmuG6piPhurrDgOG6pk1Kw5rhuqZOw5TDmuG6psOaxqDhu6rhu5zhuqbDmuG7msOK4bqmTMOM4bu44bqmQ+G6pktGw5rGoOG6psagV+G6pkvhu6DhuqYk4bua4bucw5Ul4bqmIz/hu5zhuqbhu5rDmcOKw5rhuqYkw5nDisOaw4DhuqYjw4wk4bqmVeG6ulvhuqZT4bua4buqw5rGoOG6pkzhu6ThuqYk4bua4buc4buSJOG6puG7muG6vuG7nOG6pj7hu5DhuqbDmsagLMOd4buc4bqg4bqmw6zGoOG6ulvhuqY94bq6JeG6plPhu5rhu5zhuqbDmuG7muG7iMOa4bqmTizhu7JM4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqYk4bucw5rDgOG6puG6s+G6usOa4bqm4bud4buaLMOdw5rGoOG6piQjKEzhuqZxW+G6pkvhurrDmuG6psOt4bud4bud4buX4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6puG7miVb4buSw5rhuqZO4buG4bqmTsOUw5rhuqYk4bua4buCVeG6puG7msav4bucw4DhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOaw4DhuqZM4bua4buc4bq64bqmPeG7jOG6pkwmw5rGoOG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4buaw4DhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nOG6puG7mlfhuqYkI+G7suG6pkLhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoMOB4bqm4buj4bqzw6zDouG6puG7miVb4buSw5rhuqbDqixZw5rGoOG6psOq4buk4bq64bqm4buaV+G6piQj4buy4bqmROG6piQj4buc4buSJeG6pk7hu6zDmsag4bqmTuG7mOG6psag4buk4bu44bqm4bu44bua4buKw5rhuqbGoOG7nCrhu7jhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6pj4s4buyJOG6pkAl4bq64bqmU+G7muG7pOG6plPhu5rhu4LDmuG6piQjLFlM4bqmVeG7hCThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4buV4bua4buk4bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmcVvhuqZL4bq6w5rhuqbDreG7neG7neG7l+G6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqbhu5olW+G7ksOa4bqmw6osWcOaxqDhuqbDquG7pOG6uuG6puG7leG7muG6usOa4bqmw63hu5zDmuG7muG6puG7p+G7nMOa4bua4bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJMOA4bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqZLw4rhuqbhu53hu5zDlcOa4bqmTOG7pOG6pkPhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTMOZw5rDgOG6piThu5ol4buuTOG6pk3hu5zhu5LDmuG6puG7muG7ruG6psOaxqDhu5rDqMOZw4Dhuqbhu5rDmcOKw5rhuqZM4buAw5rhu5rhuqZOR0zhuqZL4buc4buSJOG6plPhu5rhu6ThuqZT4bua4buCw5rhuqDhuqbhurPhu4DDmuG6piThu5rDjcOa4bqmS8OK4bqm4bud4bucw5XDmuG6pkvhu6DhuqZL4buSw5rhu5rhuqYk4bua4buKw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqDhuqbhu50jLFlM4bqmVeG7hCTDgOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pkAlW+G7kMOa4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6pj7DiuG6pkvDiuG6pkzDmcOa4bqmVOG7sOG7nOG6pn3hu6RV4bqmTuG7huG6pk0ow5rGoOG6piThur5V4bqmw5rGoOG7quG7nOG6psOa4buaw4rhuqZO4buY4bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqZLw4rhuqbhu53hu5zDlcOa4bqmPsOK4bqmTOG6vEzhuqZMw5nDmuG6pkzhu6ThuqZM4buaV+G6psOaLFjDmsag4bqmJOG7msONw5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwacOV4bqm4budIyzDncOaxqDhuq4v4bu44bqw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết