Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPEqOG7h8OBw6LhuqbDg8Oi4bqmw6x0w6Jq4buXw4Dhuqrhu5F0w6LhuqnhuqXDouG7l+G7seG7tcOi4bu14buX4bq5dcOiw4Hhu7nhurnGocOi4bu14buXbuG7tcOjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7Xhu5Ztw6lr4bq1xIPhu5bGsHPDonTDqeG6qsOi4bqpL+G6qWHDosSo4buxw6JK4buX4bufw6Lhu5fDgOG6qsOixKjhu7HDomzhu7HGocOixKjGoeG7jXTDouG7teG7l8O5dOG7lcOiw4Hhu5904buXw6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBYcOiTOG7scahw6Ij4bu5xqF04buXw6JB4bq5w4HDomzhu4Vqw6J04buXxqHDtHNhw6IjxqHhu5HDgMOibHXhurt0w6Lhu5bDgGl0w6Jyw4DhuqrDtHTDomp2w6Js4buxdOG7lcOi4bqm4bqyw6nDouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDokzhu6t0w6LEqMah4buNdMOi4bu14buXw7l04buVw6Ij4buXw4DDrHTDouG6puG6u8OiSsawdOG7lcOiw6l0w6Lhuqjhur/DoiNodMOiUnV04buVw6LEqeG7h8OBw6Lhu5XGoeG6pMOibOG7qcahw6LDgeG6sHl04buVw6LhuqbDrHTDomrhu5fDgOG6quG7kXTDouG7teG7l+G6uXXDosOB4bu54bq5xqHDouG7teG7l27hu7XDosO9w6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDosSpxqHhu410w6Lhu5XGoXfGocOhw6Mv4bu1xIPDo8OBw6nEqXJtw6JBw4HhuqpybTLhurVzw6nhu7nhu5XGoXQ44bqt4bu14bqow6LDqcOAw4F14bq1xIPDo8OB4bu5xIPDo8OBa8SDw6PGoXPhu5XDokHhu7lqMuG6tS8vasOhxKnDqXXhu7fDgMOpdOG7lcOB4bu5xqHDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqt4bqlZS/huqvEkWvhuqvhuqfhuqXhuqli4bqnxJHDgeG6p2Ni4bqp4bqr4bqpcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiL8SDw6Mvw4FrxIPDoy/DgeG7ucSDw6PDgeG7ucSDw6PDgWvEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDTOG7qcahw6LDgeG6sHl04buVw6IpxqHDtMOBw6LEqeG7o8OiauG6uWrDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDomrhu5fhurZqw6J04buBdOG7lcOixKnhu4fDgcOi4buVxqHhuqQtw6LDinThu5c4w6JT4buWw6Mv4bu1xIPDoy/DgWvEg8OjL8OB4bu5xIPDoy/DgcOpxKlybcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bu54bqwd2rDomzDumHDouG6puG6u3XDonLhuqBqw6Lhuq3huqnhu5fhuqtiw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq0v4bqpYcOiauG6uWrDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDomzDqXThu5XDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDonThu5fGocO0c8Oi4bqmw4PDosOB4bq9xqHDosOB4buXxrB0w6JSdXThu5XDosOJdMOi4bqh4bqo4bq/w6IjaHTDolJ1dOG7lWHDouG7l8OA4bqqw7R0w6Lhu5bhurB3dOG7lcOi4buWw7rDqeG6o8Oiw4Hhu5fhu53DouG7teG7l+G6ucOBw6Lhu5fGocO0dMOiUuG7jcOiI+G7ueG7pXThu5XDoinGocO0w4HDouG6oeG6rWTDosOBw4Dhu63GoWHDosOB4bu54bqgw6LDgeG6vcahw6LDgeG7l8awdMOiUnV04buVw6Lhu5TGocOpdOG7lWHDouG6qOG6v8OiI2h0w6JSdXThu5XhuqPDomzGocO1w4DDonHhu5fGoeG7kXTDouG6qG3DonPGsMOBxrDDonHhu5fGsHThu5XDosSpxqHhu5F0w6JB4bupw6Jq4buXw73DosOB4buXbXXDouG6rcOixKnDqXXDouG7l+G6u3Thu5XDomrDusOixKnGoeG7kcOAw6Lhu5fGocO0dMOidOG7leG7l8ahw6LhuqZpdMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Hhu5fGocOi4bqq4buNw4DDomrDrcOAw6Jr4bqydOG7lcOi4bqobcOiccah4buRc8Oiw4Hhu7nDqWHDolLhu43DoiPhu7nhu6V04buVw6IpxqHDtMOBw6Jx4buXxrB04buVw6Jq4buXaeG7tcOi4buX4bq7dOG7l8Oic+G6u8Oiw4Hhu4F04buVw6Lhu5XDqcOixKnhu6fDomrhu5fhur3huqphw6Lhu7nhu6vGocOi4bqmw6nDomrhu5fhur1zw6LhuqZ3xqHDonPhu7HDgcOi4bqobcOic8aww4HGsMOiasSCw6nDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDomrhu5fhurZqw6J04buBdOG7lcOi4bqm4bq7w6LEqeG7o8OiceG7l+G7qXThu5XDomrhu5fhu49hw6LEqeG7h8OBw6Lhu5XGoeG6pMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1HGoeG7kXPDosOB4bu5w6nDouG6rcOixKnDqXXDouG7l+G6u3Thu5XDosOB4bu54buNdMOi4bqobcOic8aww4HGsMOiasSCw6nDoinGocO0w4Fhw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOi4buXxqHDtHTDosSp4buNdMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiasO6w6Jq4buX4bqww6nDouG6qeG6pcOi4buX4bux4bu1w6Jqw7rDouG7l3XDqcOi4bqm4buBdMOiasO6w6LDgeG7rXThu5XDosOB4bu54buldOG7lcOicuG6sHl04buVw6JiYnHhu5XDonThu5Xhu5fGocOicuG6u8Oi4bu14buX4bq5dcOidOG7rcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0zhu6nGocOiw4HhurB5dOG7lcOiceG7l8OpxqHDonThu5fDrHRhw6LDgXXhurt0w6LEqeG7scOi4bqp4bqlw6Lhu5fhu7Hhu7XDonLhurvDouG7teG7l+G6uXXDocOiQOG7qcOi4bu14buX4bq5dcOidOG6u+G6qsOiKcahw7TDgcOidOG7l8OsdMOiauG7l8O9w6LDgeG7l8OA4buNw6Jq4buXdcOic+G7scOBw6J04buV4bqweMahw6Js4bq7dMOixrB04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu7fDgG10w6LEqcah4buPw4Fhw6Js4buRw6JyaeG6qsOiw4HGocO1dMOiasawdOG7lcOi4bqr4bql4bqlw6J04buV4buX4buddMOibOG7q3Thu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu5bGocO0dGHDouG6psODw6LhuqbGocO0asOibMOpdOG7lcOibOG6sHlqw6JsxqHDtcOAw6LDgeG7ucOpYcOicuG6u3PDouG7ucWpw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDU+G6vXThu5fDouG7luG6onThu5XDoy/hu7XEgw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết