Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7nuG7qOG7pyzhu4Hhu6jhu67hu7Lhu6g+4bq14bqz4buoPOG6peG7qDhhYuG6szjhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hSPhurPhu6g+OeG6teG7qDlk4buo4bqzODnDqOG6tVUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmlPhu4ZGVOG7qC3hu6jhu4A54bql4bqzOOG7qOG6sMawLUbhu6Xhu6jhu5zhu6jDk+G7ueG7qDlnw7I04bqz4buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qOG7ucOi4bu04buobmrhu7Thu6jhu4E5YmHhu6g54bq94buB4buobuG6uWHhu6hH4bul4bqyxanhu6jDsz3hu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4buEw6nhurPhu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qD4s4buB4buo4buw4buu4buoPuG6teG6s+G7qDzhuqXhu6g4YWLhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buoPjnhurXhu6g+4bu2PuG7qDlk4buo4bqzODnDqOG6teG7qD7DouG7qDnhurXhu7jhurPhu6g+I+G6sznhu6h9Jj7hu6g8YTRm4buo4bqvOcOi4buo4bqvOSThurNR4buoxrA7w7Lhu6jhurHhu7jhu6jhu4Vi4buoPOG6peG7qOG6syrhurfhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qMWpa+G7qOG7tuG6s+G7qOG6sjk74bqz4buo4buDZOG6szjhu6jhurfhuqvhu6g5w6DhurM54buoOGEj4bq34buo4bqzODnDqOG6teG7qDwz4bqz4buobm3hurM44buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7sFfhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoZkBh4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4bu5w6Lhu7RQ4buoZuG6o+G6sznhu6jhu4ZnI+G6szjhu6hG4buD4bqhUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVm4bu0POG6sVvhu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq/hurfhu7Thu4M4YeG6s+G7nuG7rOG7gcOz4buo4bu0Z2bhurXGr8OaVWbhu4PDmlVme8OaVWHhurc44buo4bu04bqxZuG7lMavxq/hu6hvYXtmOeG7lMavVlfhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMav4buu4buuWcav4buo4buF4buDPuG7lMavOWZm4buB4bueLy884bu04bq14buHZ+G7tOG6szhm4buDYVFu4bqzL+G7geG6teG7g2bhu7ThurHhu4Uv4buqL0bhu4Nn4bq14bqzOOG7h2fhu7ThurM4OWFb4buBL+G7quG7sDnhu6rhu7Bh4buq4buuW8Oz4buF4buoU+G7sOG7rFRRxIPhu4E4xq8vw5pVL2Z7w5pVL2bhu4PDmlVm4buDw5pVZnvDmuG7pzlnw7I14bqz4buoPOG6peG7qDhhYuG6szjhu6huM+G7qD4s4buB4buoPjnhurXhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqzVS9me8OaVS9m4buDw5pVL2bhu7Q84bqxW8OaRuG7g+G7ieG6uT7hu6h9w6JQ4buo4buAOeG6peG6szjhu6jhurDGsC3hu6hG4bul4buo4buc4buow5Phu7nhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7qD7hu4vhurM44buofT3hu6jhu4E5YmHhu6g54bq94buB4buobuG6uWHhu6hH4bul4bqyxanhu6g+4bu2PuG7qMOzPeG7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6hOYTRm4buobuG7uOG7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhurBkPuG7qGZhMuG6s+G7qDnhu7jhurM54buoPizhu4Hhu6jhu6xY4buoPuG6teG6s+G7qDzhuqXhu6g4YWLhurM44buo4buFYeG6sznhu6jhu4Uj4bqz4buoU+G6t2Vh4buow7M94buo4buw4buu4buoPuG6teG6s1Thu6g+OeG6teG7qD7hu7Y+4buoOWThu6jhurM4OcOo4bq14buoZjnhu7Thurfhu6g4YeG7tOG7qHtr4buo4bu24bqzUeG7qOG6sjjhurXhu7hh4buobmE0PuG7qH3hu4nhur0+4buoPizhu4Hhu6g84bqlUOG7qD7hu7Y+4buoOWThu6hmOeG7tOG6t+G7qDhh4bu04buoe2vhu6jhu7bhurPhu6h94buJ4bq9PuG7qGYh4buB4buoOWcs4bqz4buo4bqv4buR4buoZjlnIWZQ4buoOeG7ieG6ueG6szjhu6h7KeG6s+G7qOG6seG7uOG6t+G7qD45Z2PhurM44buoZuG7g0Bh4buofWjhurM44buoZmExZ+G7qD45ZyjhurNR4buoxrDhu4nhur0+4buoPGEyZlDhu6hmxJHhurM44buo4buFYuG7qDzhuqXhu6h94buJ4bq9PuG7qD4s4buB4buofeG6vWbhu6jhurPhu7jDsuG7qOG6seG7uOG7qOG7ruG7suG7qD7hurXhurNQ4buoPjlh4bu04buo4bqx4bu44bq34buo4buu4buo4bq34bqr4buoOcOg4bqzOeG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6hmQGHhu6jhu67hu6jDsz3hu6g+w6Lhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6jhuq9h4bqzOeG7qGYy4buoLeG7qMOzPeG7qDlkYeG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6jhuq85w6Lhu6jhuq85JOG6s+G7qD7DrOG7tOG7qDlnw7I04bqz4buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qOG7ucOi4bu04buo4bqx4bu44buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qE5hNGZQ4buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qOG6sGQ+4buobuG7uOG7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu4TDqeG6s+G7qG7hurlh4buoZsSR4bqzOOG7qOG6r2HhurM54buo4buBOcOh4buoWVfhu6rhu6hm4buDYTRn4buofWPhurM44buoZmrhu6jhurM4Z2PhurPhu6huYuG6s+G7qOG7pznhu4nDqeG6szjhu6hm4buDw6DhurM54buo4bq2w60+4buoZmExZ+G7qOG7h2diPuG7qDhh4bu04buoOGEj4bq34buo4bqzODnDqOG6teG7qDwz4bqz4buobm3hurM44buo4buBOTvhurPhu6g8xJHhu6g+OeG6teG7qOG7hMOq4buo4bqwxrDhu6gt4buoRuG7peG7qOG7nOG7qMOT4bu54buoZuG6o+G6sznhu6jhurMk4bq34buo4bus4buq4buwV1Hhu6hGYeG6s1Dhu6gj4bqzOeG7nuG7qOG7p+G6quG6suG7t+G7qMawQXjhurJVL+G7gcOa


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
2015-08-04 05:24:47

(QT) - Ngày 3/8/2015, Hội Tình thương vượt đại dương bang California (Hoa Kỳ) phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị tổ chức trao hỗ trợ cho các...

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết