Cập nhật:  GMT+7
ÉƯỄỆỚYĨ}}ẲỀ<ứỨ[YỞỀẸề3ĨỆÝ$ỲỆƯ@ỚỆ“ỏắỆỲOỲŨỆỚ;ỆƠMỲỆ9UỆ};ỆỚỐ<ỆỚ4]”Ệ9KỴỆỚƯ3;ỲŨỆ[{ỰỲƯỆỢKỴỆ[LỴỆYJỨỆáỞỆ$Ệ[$É/ƯỄẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ]ĨỲŨ[{ỨC9Ỳ/<Ỵ{[ĨY}/Ể/ứ{]ỴỲŨ>]ĨỲŨƯỨỞ]ĨỲỆ[{@ỲŨCỆứƯỞỴỆỢ*ỲŨỆỚƯỪỆốŨ]àỤỲỆốƯ3Ệủ]ảỲƯBỆkỨÚ]Ệ[{3(ỲŨỆứ{3.ỲŨỆ[{]ỲŨỆỚỐ<ỆỲŨƯUỆjứ-ỹứỆủ]MỲŨỆứ{ỬBỆỚƯ1Ệ[{3;ỲŨỆỚ1ĨỆvàỆƠĨỲỆằứjứỆủ]%ỚỆŨỨĨỆY]$ỲỆỢỌ[Ệ[ỪỲƯỆÝLỲŨỆỚỴỲỆỲŨ3.ỨỆYKỆ[{SỲỆƯT[Ệ9KỆ9,ỨỆ}6Ệ[Ộ<Ệ[{]ỲŨỆỚƯỮỆỢLỴỆỚ1ĨỆYNỲƯỆỢLỴỆ[ỮỲƯBỆẽĨỲỆằứjứỆ[ỮỲƯBỆXÙỆ[5ỆỄ/Ị/FỂỄIBỆÝ$ỲỆƯ@ỚỆ“ỏắỆỲOỲŨỆỚ;ỆƠMỲỆ9UỆ};ỆỚỐ<ỆỚ4]”ỆỚƯỪỲƯỆ[Ư4ỚỆỢ3!ỚỆỢ3ĨỆ9KỴỆỚƯ3;ỲŨỆ[{ỰỲƯỆỢKỴỆ[LỴỆỚƯỴỆỚJỚỆƯ@ỚỆ9ỨSỲỆXƯỨỆ[ƯĨÝỆŨỨĨỆỚJỚỆXƯỶĨỆỢKỴỆ[LỴỆYJỨỆáỞỆ$Ệ[$Ệ[LỨỆứ{3.ỲŨỆ[{]ỲŨỆỚỐ<ỆỲŨƯUỆjứ-ỹứỆủ]MỲŨỆứ{ỬCỆô0ỚỆỢỪỚƯỆỚ1ĨỆÝ$ỲỆƯ@ỚỆỲƯÒÝỆ[OỲŨỆỚ3.ỲŨỆạỆ[Ư4ỚỆỚƯỐ<ỆƯKỲƯỆ<ƯJ<ỆY]Ộ[Ệ9UỆ[{Ộ[Ệ[6ỆằứjứBỆỲÔỲŨỆỚĨỴỆXắỆỲOỲŨỆ[Ư6ỚỆƯKỲƯỆ};ỆỚỐ<ỆỚ4]BỆŨỶ<Ệ<ƯỒỲỆƯLỲỆỚƯTỆ[Ư3;ỲŨỆ[ỪỚƯỆỜỴỆ[ĨỨỆỲLỲỆŨỨĨỴỆ[Ư$ỲŨỆỢ3.ỲŨỆƠ&ỆŨÔàỆ{ĨCỆẽSỲỆỚLỲƯỆỢỶBỆỲÔỲŨỆỚĨỴỆỲƯ8ỲŨỆXỨTỲỆ[Ư4ỚỆỚ;ỆƠMỲỆ9UỆ};ỆỚỐ<ỆỚ4]ỆỢÙỆŨỨ"<ỆỪỚƯỆỚƯỴỆỚJỚỆYJỨỆáỞỆXƯỨỆ[ƯĨÝỆŨỨĨỆŨỨĨỴỆ[Ư$ỲŨỆỚỶỆ[ƯÙỆỚƯ1ỆỢ&ỲŨỆá7ỆYạỆỲƯ8ỲŨỆ[ỰỲƯỆƯ]%ỲŨỆ[ĨỨỆỲLỲỆ[{SỲỆỢ3.ỲŨBỆŨỶ<Ệ<ƯỒỲỆŨỨMÝỆ[ƯỨÙ]Ệ[%ỨỆỢĨỆỲƯ8ỲŨỆ[Ư3;ỲŨỆ[ỪỚƯỆỚƯỴỆỲLỲỆỲƯÔỲỆ9KỆỚƯỴỆỚƯỪỲƯỆƠMỲỆ[ƯÔỲỆÝỰỲƯCỆề*ỲŨỆ[Ư.ỨBỆỲŨKàỆỚKỲŨỆỲÔỲŨỆỚĨỴỆỚƯỐ[ỆY3!ỲŨỆỢKỴỆ[LỴỆỢ&ỨỆỲŨ2ỆYJỨỆáỞỆŨỨ#ỨỆ9KỆĨỲỆ[ỴKỲBỆ<Ư0ỚỆ90Ệ[%[ỆỚƯỴỆ}6ỆỲŨƯỨÚ<Ệ<ƯJ[Ệ[{ỨÙỲỆXỨỲƯỆ[TỆ-ỆáNỆƯ&ỨỆỚ1ĨỆỢỐ[ỆỲ3,ỚỆỲỶỨỆỚƯ]ỲŨỆ9KỆ[ỮỲƯỆỲƯKỆỲỶỨỆ{ỨSỲŨCỆứỨỲBỆMỲƯẨỆõhỆôlốkÉ/<Ẹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình
2015-07-31 05:29:23

(QT) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tăng cường phối hợp trong triển khai công tác gia đình. Nhờ...

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động
2015-07-31 05:26:13

(QT) - 6 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Quảng Trị đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết