Cập nhật:  GMT+7

Cục Thuế tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Những năm qua, cùng với việc thực thi các gói giải pháp tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, ngành Thuế cũng khẳng định vai trò tiên phong trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ thuế điện tử chất lượng cao cho người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T

Với mục tiêu để đảm bảo dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) thuế được đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ pháp lý triển khai

- Tại Điều 12, Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

Điều 12. Số định danh cá nhân

 1. Số định danh cá nhân được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Điều 19. Người được cấp thẻ căn cước công dân và số thẻ căn cước công dân

 1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân.

 2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.

- Tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”.

- Thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch tại Quyết định số 107/ QĐ-BTC ngày 28/1/2022; Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

Lộ trình triển khai

- Việc thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (đến ngày 30/4/2023) tập trung triển khai rà soát dữ liệu đăng ký thuế của MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an tại cơ quan thuế các cấp. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/5 - 30/6/2023) tiếp tục rà soát dữ liệu MST cá nhân chưa đủ thông tin để truy vấn sang Bộ Công an còn lại của giai đoạn 1.

Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7 - 31/12/2023) sử dụng mã định danh làm MST khi thông tư sửa đổi Thông tư số 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế được ban hành, có hiệu lực; tiếp tục rà soát MST cá nhân còn lại chưa truy vấn được mã định danh cá nhân để chuyển đổi mã định danh làm MST.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với CSDL quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là MST theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đồng thời xác định việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế đối với CSDL quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là MST như Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích, hướng dẫn các bước thực hiện trong việc chuẩn hóa dữ liệu cá nhân đến toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất, giảm thời gian rà soát cho các tổ chức chi trả thu nhập, đối với trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh hỗ trợ gửi danh sách MST của cá nhân và người phụ thuộc để đơn vị rà soát và chuẩn hóa thông tin.

Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an cung cấp thông tin về căn cước công dân, chứng minh nhân dân của công dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân theo yêu cầu của Cục Thuế với mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa là phải cập nhật đầy đủ 3 thông tin: họ và tên; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các MST thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư.

Để người nộp thuế thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế được thuận tiện, nhanh chóng, Cục Thuế khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có thể chọn kê khai theo phương thức điện tử.

Cụ thể: người nộp thuế đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, vào mục tìm kiếm thủ tục hành chính và mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. Người nộp thuế tích chọn nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc kê khai thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế.

Trịnh Xuân Thành (tổng hợp)

Tin liên quan:
 • Cục Thuế tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
  Những điều cần biết về dữ liệu cá nhân

  Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ, dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

 • Cục Thuế tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
  Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

  Chiều nay 14/1, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tuyên duyên, khen thưởng người nộp thuế tốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự hội nghị.

 • Cục Thuế tỉnh triển khai chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
  Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

  Hôm nay 5/10, tại TP. Đông Hà, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã; lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tham dự hội thảo. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp
2023-12-20 05:10:00

QTO - Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tất yếu để thay đổi diện mạo cho ngành nông nghiệp, thời gian qua, các đơn vị...

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Gio Linh

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Gio Linh
2023-11-28 05:30:00

QTO - Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công...

Tin liên quan

Gợi ý