Đông Hà đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Đông Hà đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

QTO - Xác định việc chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi và thụ hưởng đúng chính sách của Nhà nước, TP. Đông Hà đang đẩy mạnh thực hiện công tác này.

Thời tiết