Cập nhật:  GMT+7
ẨTẺÉÔỪG..ẠE:uU!ỪỘEẪắỬÉ!,ỸỰÉÔWỬÉSUÌÉỐGỬTÉÔỲỬSÉGỬẨ/TẺẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:iỘGỐEẪẦwỬé4:,Ộ..ẬÉ-ÉmO5É!,ỸỰÉ4ỘÉ!TIỬTÉÔỲỬSẴÉ.G(ÉỬTUỞ(É!THỬSÉ!ỜỬÉ!,ỸỰÉÕO!ÉỬS%É;(G5ÉỪÍUÉ4[ỬSÉỐGỬTÉỪIÉÔỲỬSÉGỬẴÉ5Ờ(ÉÔÓ(ÉỬÍỬÉỬTNỬÉỒ[GÉÕỸÉSUO5É!%ÉỒPÉỒUÉỪO5É4ỘÉ2ỞÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪdỲỬSÉGỬÉ;(ÒỬÉẼẴÉuqÉidnÉÔTỮÉÕUỢ!É2"GÉÕĨ!ÉSU1ÉwÝÉwỈỬÉuT[=ỬSÉẦẼẾÉ!(@UẴÉỬS>ÉuT{Ée]ÔẬÉỒPÉỒUỞ(É!,GÉ2ỞÉTIỬTÉ2UÉ“!,ỸỰÉÔĨ:É!IUÉ.ÌỬ”ÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪuTHỬSÉẺẺ/ẼẸẸFẴÉuT[=ỬSÉỒUÉỬSGỬSÉ;(GÉÔTÉ;(ÒỬÉẼẬÉỒPÉSU1GÉ.NỬÉÔTỬSÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪr(GÉỰỸ!É!T%UÉSUGỬÉỐIUẴÉuT[=ỬSÉỬÌ5É.UỬTÉ6ÉỒỤỬTÉ;(G5ÉỪÍUÉỬTIÉỬÍỬÉỬTNỬÉỒPÉ“4UỬ”ÉÕỸÉSUO5É!%É4ỘÉỒPÉÕHỬÉÔVÉSUHÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪoSI5ÉẼỂ/ỀẴÉuT[=ỬSÉ;(G5ÉỪÍUÉỬTIÉÕIÉiÍỬTÉ2IÉ! É4[ỬSÉỪIÉÔỲỬSÉGỬÉ!ỦỬTÉcÙỬTÉđ[=ỬSÉÔTỮÉÕUỢ!ÉỪIÉ4ỘÉÕIÉỒỊÉỒ[*ÔÉÔ=É;(GỬÉÔỲỬSÉGỬÉ!ÙỰÉ!TO5É2IÉỒGỬSÉỒ[*ÔÉỪ[(ÉSU1É!ÍUÉÔ=É;(GỬÉÔỲỬSÉGỬÉỬI5ÂÉuT[=ỬSÉ5Ờ(ÉÔÓ(ÉÕIÉiÍỬTÉỒ[GÉẾẸẸÂẸẸẸÉỒỶỬSÉÔ<ỬSÉÕỸÉSUO5ÉỒỈỬSÉỨ6É4ỘÉỒPÉỪO5É4ỘÉSU):ÂÉoSTUÉỬS%ẴÉÕIÉiÍỬTÉỒỊÉNỰÉ!TÓỰÉÕHỮÉÔỲỬSÉGỬÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪuÍUÉÔ=É;(GỬÉÔỲỬSÉGỬẴÉuT[=ỬSÉỨTGUÉỬTÒỬÉTIỬTÉ2UÉ2IÉỨTGUÉỬTÒỬÉỬ=UÉSUO(É4ỘẴÉÔỲỬSÉGỬÉỒỊÉ!T(ÉTỶUÉ!GỬSÉ2Ò!É!,ÌÉỪÍUÉỬÍỬÉỬTNỬÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪĂuỜỬÉỬÍỬÉỬTNỬÉỒỊÉỒ[*ÔÉ!TG5ÉỒ@UÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪr(ỴÔÉuTĨỬSẨ/:Ẫ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

7 năm tù giam về tội “Giết người”

7 năm tù giam về tội “Giết người”
2010-05-30 21:44:01

(QT) - Ngày 28/5/2010, tại hội trường Khu kinh tế mới Bàu Bạc, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần...

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy
2010-05-30 21:37:39

(QT) - Vào lúc 14g30 phút ngày thứ 7 (29/5/2010) tại Km 15+300 thuộc địa phận thôn Tân Trang, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xe mô tô biển số 74 F2 9919 do ông Trần...

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục
2010-05-30 06:35:09

Trong thời gian bị quản lý giáo dục tại địa phương thì ngày 20.2.2010, Phi đi soi cá ngang qua cống Bảo Định (P.3, TP Tân An) gặp chị N.T.T và anh T.T.T (đều ngụ P.3, TP Tân...

Bài học từ một phiên toà

Bài học từ một phiên toà
2010-05-29 08:51:28

(QT) - Phiên toà lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Nga (tên gọi khác là Ga), sinh năm 1969, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chật kín người đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết