Cập nhật:  GMT+7

Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình

Thời gian qua, công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Quảng Trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hình thức thể hiện đa dạng, ý nghĩa. Nhờ vậy, các phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống mới ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình

Gia đình yêu thương - Ảnh: M.L

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 2/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền ở thị xã Quảng Trị đã tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hằng năm, thị xã đưa công tác gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; tăng cường hoạt động, nâng cao trách nhiệm của ban chỉ đạo công tác gia đình từ cấp thị đến phường, xã. Công tác tuyên truyền được triển khai lồng ghép với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ mới.

Hình thức tuyên truyền phong phú như: treo khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích trên các trục đường chính, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, xã, phường; trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thị xã và trang thông tin điện tử các phường, xã đã cập nhật kịp thời các chuyên mục tuyên truyền pháp luật về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình và các phong trào như: xây dựng gia đình văn hóa, gia đình làm ăn kinh tế giỏi...; biểu dương những điển hình tiên tiến; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong gia đình...

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đã quan tâm và chủ động xây dựng nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân, xây dựng các kế hoạch hoạt động lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”, đặc biệt là xây dựng cơ quan, đơn vị, khu phố, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng đô thị văn minh”.

Các mô hình, câu lạc bộ (CLB) như: CLB gia đình trẻ; CLB ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; CLB phát triển bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình của các tổ chức chính trị - xã hội... luôn được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần ngăn chặn và giảm tỉ lệ bạo lực gia đình.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã đã nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng công tác gia đình trong tình hình mới và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình. Hiện nay, 100% phường, xã đã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình; các khu phố đều thành lập tổ hòa giải, CLB tiền hôn nhân, CLB gia đình hạnh phúc và một số khu phố, thôn thành lập CLB không sinh con thứ 3 trở lên...

Toàn thị xã có 6436/6561 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 98,09% (tăng 5,39% so với năm 2013); riêng trong 5 tháng đầu năm 2023 không xảy ra vụ bạo lực gia đình nào. Khu dân cư Tân Lệ thuộc thôn Tân Phước, xã Hải Lệ 8 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố, đơn vị văn hóa tiếp tục được giữ vững và phát huy, góp phần nâng cao chất lượng thị xã điển hình văn hóa.

Thị xã ưu tiên đảm bảo nguồn lực, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Nhờ vậy, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm đáng kể, năm 2013 là 242 hộ, chiếm 4,16%, đến nay số hộ nghèo còn 76 hộ, chiếm 1,17%. Trên địa bàn thị xã xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, thành lập và đưa vào hoạt động các CLB gia đình hạnh phúc, CLB/tổ phụ nữ không sinh con thứ 3; CLB/tổ/nhóm phụ nữ hùn vốn, tương trợ, tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình...

Có 21/23 thôn, khu phố đã có nhà văn hóa, chiếm 95,6%. 100% hương ước, quy ước của khu phố, làng được UBND thị xã phê duyệt đã được sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tác động tích cực đến việc phát triển KT-XH, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình ở thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số gia đình chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nên tình trạng ly hôn, sinh con thứ 3 tuy giảm nhưng vẫn còn xảy ra.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy, các CLB phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng ở một số nơi còn hình thức, chưa hiệu quả. Các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU chỉ mới dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến và lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình”, chưa đi vào chiều sâu…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, làm chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đối với công tác gia đình, đưa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của công tác gia đình vào kế hoạch và chương trình phát triển KT-XH hằng năm của địa phương.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác gia đình, xây dựng mạng lưới cộng tác viên làm công tác gia đình từ cơ sở để có đủ năng lực phụ trách công tác gia đình. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, kiến tạo môi trường, cảnh quan đô thị từng bước hình thành nếp sống văn minh trong đời sống gia đình, công sở và các cộng đồng dân cư.

Minh Long

Tin liên quan:
  • Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình
    Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới

    Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, tạo mọi điều kiện cho giới nữ vươn lên bằng năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực cũng như nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện bình đẳng giới (BĐG).

  • Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình
    Phụ nữ thị xã Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào thi đua

    Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Quảng Trị những năm qua đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Từ đó, tạo động lực để các hội viên phụ nữ phát huy vai trò, sức sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Minh Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!
2023-06-03 06:00:00

QTO - Mẹ vừa mất được 49 ngày thì bố của các em cũng lìa xa cõi đời vì căn bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Võ Hồ Hà Vy (sinh năm...

Thị trấn Ái Tử ngày càng khởi sắc

Thị trấn Ái Tử ngày càng khởi sắc
2023-05-25 05:25:00

QTO - Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy thị trấn kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình...

Cha nghèo nuôi 4 con ăn học nên người

Cha nghèo nuôi 4 con ăn học nên người
2023-05-23 05:10:00

QTO - Người dân thôn Nhĩ Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh rất quý mến và ngưỡng mộ ông Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1962), bởi ông là người rất nghị lực....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết