Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4)

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4)

QTO - LTS: Từ ngày 21 - 23/4/2023, tại TP. Đông Hà, Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với sự tham gia của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Báo Quảng Trị online giới thiệu tham luận của các Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tại Hội thảo.

Thời tiết