Lên miền Tây Bắc

Lên miền Tây Bắc
2023-04-13 06:09:00

QTO - Bẵng đi một thời gian khá lâu, nay tôi mới có dịp trở lại miền Tây Bắc- trở lại với Him Lam, Hồng Cúm, Mường Thanh...,nơi mà cách đây 69 năm về trước...

Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc

Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc
2022-12-02 11:56:00

Đây là chủ đề xuyên suốt của Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV diễn ra từ ngày 2/12- 4/12 trên Đất Tổ Hùng Vương. Những hoạt động văn...

Thời tiết