Đến với bài thơ hay: Tiếng đời

Đến với bài thơ hay: Tiếng đời
2023-04-25 10:08:00

QTO - Phong cách lạ, nhịp thơ cũng lạ, không giống với một Hồng Vinh nguyên tắc, chuẩn mực, ưa triết lý, đậm chất thế sự mà tôi đã biết. Dường như, từng...

Thời tiết