Cách quản lý quản lý thị trường vàng của một số nước

Cách quản lý quản lý thị trường vàng của một số nước

QTO - Nhận thức được vai trò quan trọng của vàng đối với nền kinh tế, các quốc gia trên thế giới ngày càng quan tâm đến việc xây dựng, phát triển cũng như ban hành nhiều quy định để quản lý hiệu quả thị trường kim loại quý này.

Thời tiết