Chính phủ xuất cấp cho Quảng Trị 76 tấn hóa chất Chlorine để phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Chính phủ xuất cấp cho Quảng Trị 76 tấn hóa chất Chlorine để phòng, chống dịch bệnh thủy sản

QTO - Hôm nay 21/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp không thu tiền 76 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Thời tiết