Lãng phí nguồn lực đầu tư

Lãng phí nguồn lực đầu tư

QTO - Để thúc đẩy phát triển KT - XH, nhất là khu vực miền núi, các địa bàn còn khó khăn, nhiều công trình, dự án hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng. Vậy nhưng, có không ít công trình, dự án không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, làm lãng phí nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong dư luận.

Thời tiết