Mấy cảm nhận về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mấy cảm nhận về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QTO - Đó là cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt bạn đọc trong tháng 6/2024.

Tăng cường sức trẻ cho Đảng

Tăng cường sức trẻ cho Đảng
2024-05-31 06:26:00

QTO - Với 53 cơ sở đoàn, hơn 3.200 đoàn viên, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tập hợp một lực lượng trẻ, hùng hậu, luôn khát khao vươn...

Tiếc Thương Giáo sư- Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh

Tiếc Thương Giáo sư- Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh
2024-03-02 05:35:00

QTO - Giáo sư - Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh sinh ngày 10/11/1933 tại làng Nghĩa An, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 12...

Thời tiết