Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

QTO - Năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 260 chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 842 đã thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo kế hoạch đề ra và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thời tiết