Cập nhật:  GMT+7

Tiếp tục xây dựng mô hình “Một cửa” đồng bộ, hiện đại

Với quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, đến nay, chất lượng bộ phận một cửa các cấp không ngừng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà và tình trạng chậm, muộn trong xử lý hồ sơ công việc.

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 61) về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 8/10/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 61 và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp tục xây dựng mô hình “Một cửa” đồng bộ, hiện đại

Về chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp tỉnh, của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã ban hành văn bản kiện toàn bộ phận một cửa, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa; công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa đúng theo quy định.

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và kiện toàn bộ phận một cửa các cấp theo Nghị định 61 đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải quyết thủ tục liên thông được thuận tiện và chặt chẽ hơn, thông tin trao đổi một cách có trách nhiệm hơn. 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính giúp các cơ quan, đơn vị quản lý giám sát được thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hạn chế việc trả kết quả quá hạn, đồng thời giúp cá nhân, tổ chức theo dõi được tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận tại địa phương là 1.811 thủ tục, trong đó có 1.416 thủ tục cấp tỉnh, 244 thủ tục cấp huyện, 151 thủ tục cấp xã. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỉ lệ 83,95%. Năm 2023, tỉ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào toàn tỉnh đạt 75,56%, tăng 48,76% so với năm 2022 (26,80%); số hóa kết quả đạt 94,86%, tăng 66,15% so với năm 2022 (34,54%). Quý I/2024, tỉ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào trên toàn tỉnh đạt 97,01%, số hóa kết quả đạt 99,3%...

Phải khẳng định, mô hình bộ phận một cửa đã góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện không phải đi nhiều nơi để giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức tại bộ phận một cửa và công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính có thái độ làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo được sự hài lòng của người dân, tổ chức khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Công chức các lĩnh vực trực 100% các ngày làm việc theo giờ hành chính nên hồ sơ giao dịch, giải quyết cho công dân đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm thời gian chờ đợi của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Như Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ Hai không chờ” đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tiếp tục duy trì mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”. Tại huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Đại triển khai mô hình “3K” (không viết, không hẹn, không phiền hà) và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thành lập tổ xung kích giúp người già, người khuyết tật, người không biết chữ viết làm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lĩnh vực bảo trợ xã hội. UBND xã Triệu Độ xây dựng và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Chỉ tiếp nhận online các thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn”...

Tuy nhiên, bên cạnh những sáng kiến tiêu biểu, cách làm hay, vẫn còn những tồn tại, bất cập như: còn nhiều phản ánh, kiến nghị của dân về tình trạng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn; việc kết nối giữa các bộ phận một cửa, giữa bộ phận một cửa và cơ quan chuyên môn còn chưa thông suốt, liên tục; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết còn chậm dẫn đến chưa thể khai thác, tái sử dụng dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính...

Trong xu thế hiện nay, việc đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa tiếp tục được đặt ra nhằm tạo ra bước chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính trên địa bàn, tận dụng ưu thế của chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp. Xem công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, cần quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ về thủ tục hành chính cho công chức, viên chức trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp, nhất là về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để phát huy tối đa hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cần chuyên nghiệp hóa bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, trao quyền cho bộ phận này trong việc đôn đốc, giám sát và điều phối việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để tăng cường chất lượng phục vụ, năng suất lao động, phát huy vai trò của bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, giảm đầu mối bộ phận một cửa tại các cơ quan nhà nước để tổ chức tập trung lại theo khoảng cách nhất định tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và không phân biệt địa giới hành chính trong phục vụ người dân. Có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, động viên, khích lệ kịp thời đối với đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.

Tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thanh Trúc


Thanh Trúc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thu hút du khách bằng sản phẩm lưu niệm

Thu hút du khách bằng sản phẩm lưu niệm
2024-06-08 05:05:00

QTO - Sản phẩm lưu niệm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng sức hấp dẫn, khuyến khích chi tiêu và quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết