Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdNIcSR4bu24bqzw6Lhu5Xhu7bhurXhuqdl4bq14bu2bOG7k+G7tjfhu4fDouG7tm3DtcOsZeG6s+G7tjXDtWnEqeG7tuG6s8OiMW3hu7ZtLsOi4bu2bChlVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V+G6tOG7gcSR4bu2ZTvhu53hu7YjPS8lLyPhu7gjQOG7qOG7tsO94buBZeG6s+G7tjtl4bu24bq1buG7ncSDZeG7tk1rw6LEg27hu7bEqOG6tcOpZeG6s+G7tjXhurXDqeG7tjTDouG6o23hu6jhu7Y3aGXhu7bhu5fhuq3hu7Y3O2XhurPhu7ZtIcSR4bu24bqzw6Lhu5Xhu7bhurXhuqdl4bq14bu2bOG7k+G7tjfhu4fDouG7tm3DtcOsZeG6s+G7tuG7tcOpLmXhu7bEqOG6tcO1aTXhu7bhu6xsw6Jl4bq14bu2ZTzEkeG7tkA6OiPhu67hu6jhu7Zta2/hu7ZtIcOi4bu24bubKeG7tk1rw6LEg27hu7ZEPGXhurPhu6jhu7bhurVu4budxINl4bu2TWvDosSDbuG7tsSo4bq1w6ll4bqz4bu2N+G6r+G7tjfDosOjbuG7tm1rO+G7tmQuxJHhu7Zr4bq/4bu24bq1LmXhurXhu7bhu5fDouG7tjXDtWnEqeG7tuG6s8OiMW3hu7ZtLsOi4bu2bChl4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTWvDtWk14bu2N+G6ueG7qOG7tmPhurXDqShl4bqz4bu2QOG7uOG7tuG6s8Oiw63hu7Zl4bqzLuG7neG7tiPhu7gvJS8j4bu4I0Dhu6jhu7bEqOG6tcO1aTXhu7Y3w6LDo27hu7Zj4bq1w6Lhuq9l4bu24bubOOG7tsSRLOG7neG7tsSRO2XhurPhu7Y0w6Lhuq9l4bu2Y8Oi4bqvxJHhu7Zsw6ksbeG7tiYk4buzQC0jKj3hu6omOuG7tjfDouG7tm1r4bqhZeG7tm1u4bud4bqjZeG7tkpu4buHNeG7tmThu4Xhu7YkOsO94bu2beG6tTjDqeG7tuG6tcO1aWXhurPhu7Zt4buR4bu2beG6teG6reG7tm1rIGXhu7Zzw6Lhu7ZN4buZ4buo4bu24bq1buG7ncSDZeG7tk1rw6LEg27hu7bEqOG6tcOpZeG6s+G7tuG7l8Oj4bu24bubKeG7tuG6tCjDouG7tnk74buo4bu24bq1buG7ncSDZeG7tuG6tCjDouG7tkQ8ZeG6s+G7quG7tkPhurXDouG7tjfhuqNl4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tTFl4bu24bubKeG7tk1rw6LEg27hu7ZNa25l4bqz4buo4bu2xKjhurXDtWk14bu2xKnhurUsbeG7tuG6tcOixINl4bu2NeG6ueG7tsSR4buFbeG7tsSp4bq1w7Lhu7Zl4buV4bu2NeG6tSHhu53hu7bhu5s44bu2xJEs4bud4bu2NcOzZeG6s+G7tjXhurXDosOjbuG7tjc4w6nhu7Ztb8Oi4bu24bubLDXhurXhu7bEkS5u4bu2Nzhl4bu2ZeG6oWXhu7Y3KeG7tmUo4bud4bu2bMOiZeG6teG7tuG7o+G7tjfhuq1l4bq14bu2NcO1acSp4bu24bqzw6IxbeG7tm0uw6Lhu7ZsKGXhu6rhu7ZD4bq1w6Lhu7Y34bqjZeG7tjfDqSFl4bu2N8O1w61l4bqz4bu24buXPmXhurPhu6jhu7bEqOG6tcO1aTXhu7Y3w6LDo27hu7Zj4bq1w6Lhuq9l4bu24bubOOG7tsSRLOG7neG7tjXhurUh4bud4bu2bMOpZeG6s+G7tmzDqWXhurPhu7bhu5dpw6Lhu7ZlIWXhu7Zl4bq1ImXhu7Zr4buDw6Lhu7bhurPDojFt4bu2bW/DouG7tuG7myw14bq14buq4bu2TW7hu53hu7Zl4bq1w6LhuqFl4bu2NsOp4bu2NiLhu53hu7Ztb8Oi4bu24bubLDXhurXhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tjThuq3hu7Y3w7Rt4bu2ZeG6oWXhu7ZlIWXhu7Zl4bq1ImXhu7bhurPDontl4bqz4bu2NcOp4bu2Y+G6tcOi4bqjZeG7tjfhu4fDouG7tm3DtcOsZeG6s+G7tjThuq3hu7Zl4bqzKeG7tuG7mzjhu6rhu7ZMO27hu7Y34bq54buo4bu2N+G7h8Oi4bu2bcO1w6xl4bqz4bu2Nynhu7Zl4bq1O2XhurXhu7Y14bq14bq5ZeG6s+G7tm0ybuG7tm3hurXDqSxt4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXReG6tTFl4bu2N8O1w6w14bu2bcOiZeG7tjQsw6nhu6jhu7bDveG7gWXhurPhu7Y7ZeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7ZNa8OixINu4bu2xKjhurXDqWXhurPhu7Y3KeG7tmPhuq3EqeG7tm3hurXDrcOi4bu2NeG6ueG7tsSRfW3hu7bhu5cu4bu2bWbhu7Y14bq1w7Q14bu2bWtu4bud4bu24bubOW3hu7Y34buHw6Lhu7Ztw7XDrGXhurPhu6rhu7bhu7XhuqNl4bu2QDrhu7bhurPDosOt4bu2NcOzZeG6s+G7tmXhurMu4bud4buo4bu2NHtl4bqz4bu2NSw14bu2NMOixINl4bu2xKnhurUsxKnhu7Zl4bqz4bq1w6LEg8Sp4bu24buXw7Lhu6jhu7Zk4buTNeG7tmTDtcOsZeG6s+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2O2Xhu7Y3KeG7tjfDosOjbuG7tm1rO+G7tmQuxJHhu7Zr4bq/4bu2beG6teG7jeG7tsSp4bq1IcSR4bu2NeG7jTvhu7bhu5fDsuG7tjXDtWnEqeG7tuG6s8OiMW3hu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmQu4bu24bu1w6kuZeG7tsSo4bq1w7VpNeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V01rMGXhu7ZD4bq14buBw6JWL8SpVw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom
2021-05-23 18:10:51

QTO - Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức Golden West - Hoa Kỳ di dời, xử lý thành công 2 quả bom tại bản Tà Leng, thôn Cù...

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết