Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6RIw6AzaeG7sMOh4buJ4buP4buw4bu24bu04bus4buwfeG6pcOi4buw4bqz4bq/w6Lhu7DDosOhKeG7g+G7sOG6t8OhPGnhu7BobOG7sEjDoUDDoOG7sOG6suG7uMOi4buwe8Oj4buwW8OjfcOh4buwaCThu7DhurPhur/DouG7sMaww6EuaeG7sOG7gsOhw6DDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PDgSLhu7hb4buq4bukSMOhw63hu7Dhu4/hu7DDs8Osw6Jh4buww4DDgMOA4buww7Ns4bu44buw4buDw6Fkw6Dhu7DDoeG6v+G7g+G7sMOz4bq9w6Dhu7DGsMOhw6Dhu7B94buLfeG7sMaww6Eqw6Lhu7DDomljw6Dhu7DDsyPhu7BIw6HDreG7sOG7j+G7sGjEg8Oiw6Hhu7DDsyPhu7B9QH3hu7B94bq74buw4buFaeG7uMOi4buwfcOha33hu7DDoirDomHhu7BoxIPDosOh4buw4buEaSTDomHhu7BIZsOj4buwaMOgNMOi4buww6Ejw6LDoeG7sGjDoDNp4buww6Hhu4nhu4/hu7Dhu7bhu7Thu6zhu7B94bqlw6Lhu7DhurPhur/DouG7sMOiw6Ep4buD4buw4bq3w6E8aeG7sGhs4buwSMOhQMOg4buw4bqy4bu4w6Lhu7Bb4bql4buwe8Oj4buww6LDocOgOOG6teG7sFvDo33DoeG7sGgk4buw4bqz4bq/w6Lhu7DGsMOhLmnhu7Dhu4LDocOgU8OZL+G7g+G7pMOZaOG7uHvhurMi4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rhurXhu7hmYcOgw6JQVuG7g+G7jeG7sOG7uGlo4bql4buq4bukw5loZuG7pMOZaFvhu6TDmcOg4bq1YeG7sGdmfcag4buqLy99U3vhu7jhuqXhu4Vp4bu4w6JhaGbDoFPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1bhu65W4busL1jhu7Rb4bus4bus4bu24busw51ZWGjhu65Z4buy4buyw51W4bqz4buuU+G6seG7g2Hhu6rhu7Av4bukw5kvaFvhu6TDmS9oZuG7pMOZaGbhu6TDmWhb4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOBw6A2w6Lhu7BoZmrDqsOiYeG7sGjDoDNp4buww6Hhu4nhu4/hu7BnZOG7sOG6s+G6v8Oi4buwe8Oj4buwezbDosOh4buwaCThu7DhurPhur/DouG7sMaww6EuaeG7sOG7gsOhw6Dhu7At4buw4budw6LDoVDhu7Dhu4JTw5PDmS/hu4Phu6TDmS9oW+G7pMOZL2hm4bukw5kvaOG7uHvhurMi4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEjDoSLhuqXhu7Bd4bqnUuG7sOG7tuG7tOG7rOG7sH3huqXDouG7sOG6s+G6v8Oi4buw4bq3N+G7sGhmM8Oi4buwW+G6peG7sMawY8OiYeG7sGjhu4/hu7BIw4LDgcOB4buw4bq0SMOT4buwRyLDouG7uGhS4buwfeG6p+G7sF3Do+G7uOG7sH3DocSD4buwaD3DoOG7sOG7jeG6p+G6teG7sOG7hGlAw6JS4buw4buNJeG7sEjDoeG7uMOiw6Hhu7DDgsOgw6LDoVLhu7DDoWnhu482w6Lhu7Dhu4LDocOt4buwxanhuqPDosOhUuG7sGjEg8Oiw6Hhu7BIw6FAw6Dhu7DDgmFp4buPM8Oi4buww6LDoSnhu4Phu7DhurfDoTxp4buwaGzhu7BIw6FAw6Dhu7DhurLhu7jDouG7sMOzNeG7sMOTw6A2aOG7sMOC4bu44bq14buw4buFaeG7uOG7sMawbuG7uOG7sOG6t8OhPGnhu7Dhu4VpZH3hu7BoNOG7sOG6suG7uOG6peG7sMWpJOG6peG7sMOzI+G6peG7sMOiYSPhu4/hu7Dhu67hu7YvWS9W4busVuG7rlLhu7B94bqn4buwaMOpw6Jh4buwYcOgQOG7sGhmw6Phu7DhurNj4buw4bqz4bq/w6Lhu7DhurMj4buww51SVuG7sGjEg+G7sF3EkcOiYVPhu7BHZOG7sOG6s+G6v8Oi4buww6LhuqfDoOG7sGhmM8Oi4buwZ+G7uGnhu7DhurfDocOg4buww6LDoSnhu4Phu7DhurfDoTxp4buwXWrhur994buww6JpY8Og4buwfUB9w6Hhu7DhurPhu4/hu7BoPcOg4buwaMOhY8Oi4buwSC7DouG7sOG7q8Ojw6LDoVLhu7Dhu40l4buwxrDhu7jhurXhu7BIw6Ejw6LDoVLhu7DDoWnhu482w6Lhu7DGsOG7uOG6teG7sOG6smVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMaw4bq74buw4buFaeG7uMOi4buwaMOhw63hu7Dhu4/hu7BdJeG7sGjDoDTDouG7sMOhI8Oiw6Hhu7DhurMh4buP4buw4bq1Pmnhu7Dhu40gaOG7sMOiYcOhw6A24bq14buww7Mj4buwfcOh4bql4buw4bq3NGjhu7Dhu4VpJFLhu7DhurNj4buw4bqz4bq/w6Lhu7DDosOhKeG7g+G7sOG6t8OhPGnhu7BbauG6u8OiYeG7sGjhuqHDosOh4buww7Phur3DoOG7sMOzw6Dhu7Bmw61o4buwYS7hu4/hu7B7NsOiw6Hhu7Bbw6N9w6Hhu7BoJOG7sOG6s+G6v8Oi4buwxrDDoS5p4buw4buCw6HDoFPhu7DDgmHhu7jhu4/hu7Bn4bu4aeG7sF3huqdS4buwxrDhu4t94buwSMOhw63hu7Dhu4/hu7BdJeG7sOG7hWnhu480aOG7sF3Do8Oiw6Hhu7Dhu41u4buw4buDw6E9aOG7sMawY8OiYeG7sGjhu4/hu7BIw4LDgcOB4buw4bq0SMOT4buwRyLDouG7uGjhu7Dhu67hu6zhu6zhu7BoZsOgNmnhu7BdxJHDomHhu7DDs+G6o+G7sMOiw6Ep4buD4buw4bq3w6E8aeG7sOG6s+G6v8Oi4buwe8Oj4buwezbDosOh4buwaGZp4buPNcOi4buww6LDocOgOOG6teG7sMOiYWnhu4/hu7DDocOgN+G6teG7sMOzI+G7sHtpZX3hu7Bow6AzaeG7sMOh4buJ4buP4buw4bqzY+G7sMOhI8OiYVPhu7Dhu4RpQOG7sGhm4bqjw6LDoeG7sGjDoDNp4buww6Hhu4nhu4/hu7B94bqn4buwZ23hu7Bhw6BA4bq14buwZ0Bo4buwfeG7ieG7uOG7sMOiw6HDoDVp4buwfeG6u+G7sOG7hWnhu7jDouG7sH3DoWt94buww6Iqw6JhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDgeG6pSPDomHhu7DDgSPhu7At4buwSMOhJOG6peG7sEnhu48zw6LDmS/hu4Phu6Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết