Cập nhật:  GMT+7
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbDveG6teG7tDVp4bq14bu0QCbhu7ThurPhu4Phu7Q1XcSR4bu0NsSD4bu04buJ4bqzO+G7tOG6s8Oy4bub4bu0I+G7tMSpbSHhu7QzZWThu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slZD4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0NOG6v8SR4bq34bu0M+G6tcSR4bqzxq/hu7R44buD4bu0eeG6s+G6reG7tOG6s23hu5vhu7TEqG1dxJHhu7Rr4buR4bu0bOG6rcSR4bqz4bu04buVw7Q64bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tOG6tmVjNTfEkeG7tOG7ljdrbOG7tC3hu7ThurJlOuG7tELhu6Phu7Q14bq14bu0NWnhurXGr+G7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tGzhurMsxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7RA4bu0xKltIeG7tDNlZOG7tGwu4bq14bu0MyHEkeG7tEws4bu0QzfEkeG6t8av4bu0bOG6s+G6v8SR4bu0eW/hu7R4OuG6tcav4bu0xqEo4bu04bqy4buPaMSR4bq34bu0QzDhu4nGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu04bqy4buPaMSR4bq34bu04bqyw6k64buo4bu0TGrhu49oNOG7tDbDqcav4bu0bOG6szdl4bu0bOG6s+G6v8SR4bq34bu0bOG6tcSR4bu0bMO04bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0NV3EkeG7tDRtxJHhurfhu7Q0IuG7icav4bu0Y+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tDThurPDtTThu7TEkSnEkeG6t+G7tOG7ieG6szts4bu04bqz4bq1w6PEkeG7tEDhu7TEqW0h4bu0M2Vk4bu0YuG7neG7tOG6s+G6tcOjbeG7tERCJkDGr+G7tGxq4bq7xJHhurfhu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tCThu7bhu7bhu7QzIcSR4bq34bu0ccSR4bqzxajhu7Thu7jhu7TEqW0h4bu0NDs04bqz4bu0xJHhurMs4bu0NV3EkeG7tCrhu7Rkxq/hu7TEkT5k4bu04bq34bq14buZOuG7tGLhurNt4bu0NV3EkeG7tDThu4/hu7Thu5Us4bu04bu44bu0xKltIeG7tDQ7NOG6s+G7tGLhurNt4bu0NV3EkeG7tDThu4/hu7Thu7jhu6gk4bu24bu24bu0ZOG7qOG7tENlLuG6teG7tDNlZOG7tMSRLOG7m+G7tDTDqeG7tMSR4bq34bq54bq14bu0xJHhu4Xhu7Ri4bud4bu04bqz4bq1w6Nt4bu0REIjPSXGr+G7tGMs4bu0Y2Uu4bq14bu0xJHhurfhurnhurXhu7TEkeG7heG7tOG6sznEkeG7tOG6t+G6tWnhu7Q0Z+G7tOG6s+G6uzTGr+G7tGLDouG7ieG7tMSR4buF4bu0bGo3ZeG7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tGzhurM7ZeG7tOG6t+G7i8av4bu0NOG7kTThu7Ri4buj4bu0xJHhurdt4bub4bu04bqz4bq1xINk4buo4buuL+G7iVbhu65sOjNjN+G7tGts4bubYzdT4buyZDpq4bq34bq1xJHhu6ZA4buJxqHhu7Q6bWxl4buyVuG7rmxqVuG7rmw1VuG7ruG6tWThurfhu7RrajRT4buyLy804buoMzplxKltOsSR4bq3bGrhurXhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9A4bu4QOG7ti89JjXhu7bhu7gm4bu44bu2JOG7uGzhu7gkKioq4bu4Y+G7uOG7qOG6q+G7ieG6t+G7suG7tC9W4buuL2w1VuG7ri9salbhu65salbhu65sNVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWQ+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tDThur/EkeG6t+G7tDPhurXEkeG6s+G7tDXhurXhu7Q1aeG6teG7tMSpbSHhu7QzZWThu7RxxJAtJSThu7Q24bqhxJHhu7TEkWfhurXhu7Q6xJHhu7RsZSzEkeG7tDbEg+G7tMah4buT4bu0Y+G7neKAi+G7tC3hu7R1xJHhurPhu6bhu7TGoG1dxJHhu7TDveG6tcOjxJHhu64v4buJVuG7ri9sNVbhu64vbGpW4buuL2w6M2M3VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbEkOG6t2Us4bq14bu0ajrGr+G7tDQ7NOG6s+G7tMSpbSHhu7QzZWThu7Rs4bqzw7Xhu7TEkeG6syJs4bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Qk4bu24bu24bu0ZOG7tDThurnEkeG7tDTDqeG7tGThu4Ns4bu0xKltIeG7tDNlZOG7tGLhu53hu7ThurPhurXDo23hu7RxxJAtJSTGr+G7tDTDqeG7tMSR4bq34bq54bq14bu0xJHhu4Xhu7RE4bu44bu2I8av4bu0xJF7xJHhurfhu7Thu7jhu6jhu7bhu7bhu7bhu7QzIcSR4bq34bu0ccSR4bqzxq/hu7Q0OzThurPhu7TEkeG6syzhu7Q1XcSR4bu0PeG7tuG7tGThu6jhu7RMauG7j2g04bu0YuG6s+G6teG7tGzhurXhuqHEkeG7tOG6syzEkeG6s+G7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tDQ7NOG7tMSpbSHhu7QzZWTGr+G7tHjhu4Phu7R54bqz4bqt4bu04bqzbeG7m+G7tMSobV3EkeG7tGvhu5Hhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Q2KOG7tDThurPhuq3hu7Q2LmXhu7Q14bq14bu0NWnhurXhu7RAJuG7tOG6s+G7g+G7tDVdxJHhu7RsLuG6teG7tGzhurPhur/EkeG7tHlv4bu0eDrhurXhu7Q24bqhxJHhu7TEkWfhurXhu7Q6xJHhu7RsZSzEkeG7qOG7tMO9ZeG7tGMsZOG7tGzhu4Fs4bu0ZOG6u+G6teG7tDThur/EkeG6t+G7tGw7NOG7tDThurNtMcSR4bu0M+G6p8av4bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7Thu5Vo4bq14bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7ThurZlYzU3xJHhu7Thu5Y3a2zhu7Rr4buT4bu0NcOzxJHhurfhu7RkO+G7m+G7tDQ8bOG7tDNlZOG7tDbhurXhuqNt4bu0YuG6s+G6tcSDxJHhu7Rsw7Thu7TGoTrhu7ThurPhurXDo8SR4bu0Ni7hurXhu7TEkeG6syJs4bu04bqz4bq1w6PEkeG7tMSROuG7m8av4bu0Y+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tDThur/EkeG6t+G7tDPhurXEkeG6s+G7tDYo4bu0NDxs4bu0bDs04bqz4bu0xJHhurfhurnhurXhu7TEkeG7heG7tGo64bu0YuG6s+G6veG6teG7tMSpbSHhu7QzZWThu7Thu5Us4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4bu0xJHhurfhurnhurXhu7TEkeG7hcav4bu0azpt4bu0NsOp4bu0NW/EkeG6t+G7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tOG7ieG6szvhu4nhu7Q24buBbOG7tOG6s8Oy4bub4bu0bOG6s23hu4E04bu0xJHhu4Xhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tMSpbSHhu7QzZWThu7Ri4bud4bu04bqz4bq1w6Nt4bu0REImQOG7tMSRPmThu7Q0OzThurPhu7TEkeG6syzhu7Q1XcSR4bu0KuG7tGTFqOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu0NeG6teG7tDVp4bq14bu0xKltIeG7tDNlZOG7tHHEkC0lJOG7tDbhuqHEkeG7tMSRZ+G6teG7tDrEkeG7tGxlLMSR4bu0NsSD4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWSuG6tcOgxJHhurfhu7TEqW0h4bu0M2Vk4bu0REImQMav4bu0NDs04bqz4bu0YuG6s23hu7Q1XcSR4bu0NOG7j+G7tOG7uOG7qCThu7bhu7bhu7Rk4bu04bqz4bq1w6PEkeG7tDY6xJHhurfhu7Q24buPw6004bu0YuG6s2U6xJHhurPhu7Thu5VvxJHhurfhu7QzIWXhu7Thu5XDo8av4bu0NeG7keG7tGLhurXhuqHEkeG7tGvDoeG7tGzhurXhuqHEkeG7tOG6syzEkeG6s+G7tOG6s8Oy4bub4bu0xJHhu4Xhu7RsLuG6teG7tDThurNm4bu0azpt4bu0xJHhurcs4bub4bu0QCMvJOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkws4bq14bu0TG3hu5vhuqHEkeG7tC3hu7TGoG1dxJHhu7TDveG6tcOjxJHhu64v4buJVg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết