Trang bị kỹ năng cho người dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

Trang bị kỹ năng cho người dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

QTO - Trong những năm gần đây, các chính sách hỗ trợ người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài ngày càng đầy đủ, tạo “bệ đỡ” để người dân tự tin hơn khi quyết định đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay số lượng người dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động vẫn chưa tương xứng với nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương. Thực tế này đòi hỏi phải tăng cường các giải pháp, trong đó cần trang bị các kỹ năng giúp người dân tộc thiểu số tự tin hơn khi xuất khẩu lao động.

Rẽ lối thành công

Rẽ lối thành công
2023-06-08 05:05:00

QTO - Khởi nghiệp với mô hình nuôi gà trang trại khi trong tay không có cả vốn lẫn kinh nghiệm, nhiều người cho rằng Trương Bá Linh (sinh năm 1997) thôn...

Thời tiết