Xã Hải Khê nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Xã Hải Khê nỗ lực xây dựng nông thôn mới

QTO - Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng là địa phương bãi ngang ven biển. Những năm qua, được sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay góp sức của toàn thể Nhân dân, đến nay xã Hải Khê đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí và 56/57 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Hiện tại, xã Hải Khê đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu còn lại, phấn đấu được công nhận đạt NTM vào cuối năm 2023.

Huyện Hải Lăng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Huyện Hải Lăng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
2023-11-14 05:40:00

QTO - Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng...

Thời tiết