Thị xã Quảng Trị xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp

Thị xã Quảng Trị xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp

QTO - Thời gian qua, thị xã Quảng Trị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào “Xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu”. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, ý thức của cán bộ, Nhân dân trong việc chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thị xã ngày càng văn minh, thân thiện với kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.

“Võ Văn Kiệt-người thắp lửa”

“Võ Văn Kiệt-người thắp lửa”
2022-11-26 05:24:00

QTO - Sau ngày Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời (năm 2008), đã có nhiều cuốn sách viết về ông, tiêu biểu như: “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam”;...

Thời tiết