Đệp cù cha, tính cuộc “vuông tròn”

Đệp cù cha, tính cuộc “vuông tròn”
2023-01-23 05:11:00

QTO - Từ thuở lập bản, lập làng, giống lúa nếp than (đệp cù cha) đã theo bước chân thiên di bất định của đồng bào Pa Kô lang bạt khắp các cánh rừng Trường...

Thời tiết