Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở Triệu Phong

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở Triệu Phong

QTO - Trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững về cơ cấu dân số, chất lượng dân số, những năm qua, huyện Triệu Phong tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm thiểu, góp phần kiểm soát tốc độ gia tăng tỉ số giới tính.

Thời tiết