Những tấm gương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

Những tấm gương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu

QTO - Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC,NLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh còn phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Từ đó, xuất hiện nhiều gương sáng công đoàn viên năng động, sáng tạo trong công tác, học tập, lao động... Đây chính là những hạt nhân góp phần xây dựng cơ quan, DN, đơn vị và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thời tiết