Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số

Tạo bước đột phá từ chuyển đổi số

QTO - Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số là mục tiêu được tỉnh Quảng Trị hướng đến nhằm tạo những giá trị mới trong quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06
2024-01-24 14:24:00

QTO - Sáng nay 24/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện...

Xuân về trên miền quê đáng sống

Xuân về trên miền quê đáng sống
2024-01-01 05:30:00

QTO - Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng các thôn, xã hiện đại, thông minh. Ở...

Thời tiết