Huyện Gio Linh chú trọng nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ

Huyện Gio Linh chú trọng nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ

QTO - Năm 2023, 100% chi bộ ở huyện Gio Linh hoàn thành việc tổ chức các diễn đàn sinh hoạt chuyên đề. Việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ được đảng viên đồng tình hưởng ứng, là dịp để mỗi đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, “tự soi, tự sửa”, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.

Thời tiết