Đồng lòng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Bài 2: Tiến hành quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ

Đồng lòng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Bài 2: Tiến hành quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ

QTO - Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cụ thể, chi tiết đến tận các sở, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương cũng có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tại đơn vị, địa phương mình. Cứ như thế công tác PCTN, tiêu cực được triển khai một cách thông suốt từ trên xuống dưới, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Thời tiết