Truyền cảm hứng sống tiên phong

Truyền cảm hứng sống tiên phong
2023-05-20 05:45:00

QTO - Đến từ nhiều nơi, làm những công việc, theo đuổi những giấc mơ khác nhau nhưng những bạn trẻ nói chuyện tại workshop “Unstoppable Journey” (Hành...

Tăng cường chuyển đổi số ở Hướng Hóa

Tăng cường chuyển đổi số ở Hướng Hóa
2023-03-31 05:30:00

QTO - Là huyện miền núi nên quá trình thực hiện chuyển đổi số ở Hướng Hóa gặp không ít khó khăn về hạ tầng số, con người… Với quyết tâm vì sự phát triển...