Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu

Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu

QTO - Trong giai đoạn năm 2020 - 2023, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 21 mô hình nông nghiệp và PTNT tiêu biểu, góp phần đẩy nhanh tốc độ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất; giúp ngành nông nghiệp và PTNT ổn định và có bước tăng trưởng đáng ghi nhận.

Huyện Hướng Hóa chú trọng thu hút đầu tư

Huyện Hướng Hóa chú trọng thu hút đầu tư
2023-06-02 05:10:00

QTO - Là huyện miền núi, biên giới, Hướng Hóa hội đủ các điều kiện về thời tiết, khí hậu, đất đai, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với hệ thống hang...

Nâng tầm giá trị con tôm

Nâng tầm giá trị con tôm
2023-01-23 04:03:00

QTO - Con tôm được xác định là thế mạnh và là một trong hai loại con nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Trong đó, nuôi tôm thâm canh...

Thời tiết