Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài

Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài

QTO - Trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh chung tay chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng vững mạnh. Sự phối hợp tích cực đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp từ một dự án

Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp từ một dự án
2023-04-01 04:26:00

QTO - Dự án “Thiết kế mô hình ảo Thành Cổ Quảng Trị phục vụ giáo dục và du lịch” được tái hiện trên môi trường 3D và thực tế ảo VR của nhóm học sinh đến từ...