Cập nhật:  GMT+7

Triệu Phong đặt ra nhiều mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2030

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành GD&ĐT huyện Triệu Phong đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Triệu Phong đặt ra nhiều mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2030

Ban Khuyến học xóm Dương, thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trao quà khuyến học cho học sinh -Ảnh: X.V

Hiện quy mô và mạng lưới trường, lớp các cấp học ở Triệu Phong tăng lên đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.

Tính đến cuối năm 2023, có 14/18 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 83,3% trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 75% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; có 9/11 trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia. Với kết quả này, huyện Triệu Phong hiện nằm trong tốp đầu của tỉnh về tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huyện chú trọng duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học cũng như chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. 100% trẻ các trường, lớp được theo dõi sức khỏe đúng quy định, tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%, trẻ béo phì giảm còn dưới 2%.

100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học ngoại ngữ theo chương trình mới, trên 30% trường học dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, 2. 100% xã, thị trấn duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ đạt mức độ 2. 100% học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học, 99,7% đi học THCS. 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ ngày.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm vào lớp 10 THPT và tương đương đạt trên 98%. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 98%...

Để nâng cao chất lượng dạy học, huyện Triệu Phong xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học từng bước đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Đến năm 2023, trình độ giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn 0,2%, giáo viên THCS đạt trên chuẩn 0,35%, giáo viên mầm non đạt 91% trên chuẩn...

Nguyên nhân đạt được kết quả đó thì có nhiều, trong đó phải kể đến hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 để có giải pháp điều chỉnh phù hợp gắn với trách nhiệm người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.

Theo đó, hằng năm huyện rà soát quy mô trường, lớp học để xét tuyển giáo viên các cấp đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu đáp ứng yêu cầu dạy học. Trong quá trình thi tuyển, xét tuyển được tổ chức công khai, công bằng, lựa chọn được đội ngũ theo yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT trong huyện chú trọng bồi dưỡng đạo đức, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành GD&ĐT Triệu Phong chú trọng đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, trong đó đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

Mặt khác, chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, tăng cường hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy- học. Đối với bậc mầm non, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, trong đó tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá để phát triển toàn diện.

Cùng với đó, tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT. Việc dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp, giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật được chú trọng.

Hiện nay, 100% trường học có tivi thông minh kết nối internet để phục vụ dạy học, 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Toàn huyện hiện có 18/42 đơn vị trường học có phòng họp trực tuyến liên thông với điểm cầu chính tại phòng GD&ĐT để triển khai một số cuộc họp, hội nghị, chuyên đề.

Về nhiệm vụ thời gian tới, huyện Triệu Phong đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ đạt 50%, trẻ mẫu giáo đạt 95%, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 3%, trên 90% trường mầm non được cao tầng và kiên cố hóa.

Đối với giáo dục phổ thông, duy trì 100% trẻ đi học tiểu học, trên 99,5% trẻ đi học THCS đúng độ tuổi, 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày và 50% học sinh THCS học 2 buổi/ngày, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99,7%, tốt nghiệp THPT đạt trên 99%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt trên 99%...

Đối với chất lượng đội ngũ, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh đó, huyện duy trì vững chắc kết quả 100% xã, thị trấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập xóa mù chữ, 100% trường mầm non và phổ thông đạt và duy trì chuẩn quốc gia, trong đó trên 20% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Triệu Phong xác định tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối với cơ sở giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

Cùng với đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT cũng như tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ dạy- học, tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện, tạo môi trường giáo dục thuận lợi, tiến bộ.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích thành lập quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài giúp học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, đồng thời tôn vinh, khen thưởng xứng đáng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các tổ chức đoàn thể, xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục...

Xuân Vinh

Tin liên quan:
  • Triệu Phong đặt ra nhiều mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2030
    Triệu Phong triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học ...

    Năm học 2023- 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Triệu Phong xác định tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự gương mẫu, là tấm gương để học sinh noi theo cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

  • Triệu Phong đặt ra nhiều mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2030
    Triệu Phong phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng

    Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Triệu Phong phát triển mạnh, rộng khắp, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Đây là cơ sở giúp các cơ quan chuyên môn phát hiện được nhiều vận động viên trẻ có tiềm năng để đào tạo, bồi dưỡng tham gia giải thể thao các cấp.


Xuân Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh giác với dịch bệnh than

Cảnh giác với dịch bệnh than
2024-04-23 05:35:00

QTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh than tại Lào, cơ quan chức năng và các địa phương dọc tuyến biên giới Việt - Lào đang tập trung triển khai...

Cẩn thận với bệnh thủy đậu

Cẩn thận với bệnh thủy đậu
2024-03-30 06:15:00

QTO - Thời điểm hiện nay, bệnh thủy đậu đang có chiều hướng lây lan trên địa bàn TP. Đông Hà, tập trung vào trẻ ở độ tuổi mầm non và tiểu học. Tuy không...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết