Cập nhật:  GMT+7
a31dxb090xbc3exf2d2x13129x11917xf7b7x11c5fxca35xX7x11ba8x12da5xda27x135d2xcffdxd036xX5xe8f1xXax12b26xd2bcxX1xe0adxf5f3xX3xaed3xX16xX3xXexXdxd736xX16xX3xXexe074xb6a5xX3xX1xfb19xX22x1069fxX3xXexc144x13cb9xdf8exX3xXexae4cxX3xX10xX16xX2ax12bb7xX3xX27xXdxd335xXdxX3xf580xX16xda3fx1095axXexX3x10322xX1x12bcbxX22xX27xX3xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5x127e4xe510xX22xX27xX0x13a53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc0axX10xX6xe8d6xXaxX12xb1a1xXdxX1dxX22xX3xX2cxXdxX22xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3x11f87xdd33xaa58x12c11xX3xaaa7x13c60xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3x130b3x12e35xX91xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xX27xXdxX38xXdxX3xX3bxX16xX3dxX3exXexX3xX41xX1xX43xX22xX27xX3xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xX3xX41xd7e7xX3xXexc811xX3xX41xX1xXdxX3xc75bxX27xX6xX3xX4xe267xXexX3xX27xXdxX38xX2cxX3xX22xX27xX16x10745xX22xX3xX4xX16xX22xX27xX3xX41xX1xddfaxX3xX84xX21xXexc20fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c84xX34xX6axX3dxXaxX12xX0xXdxX2cxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxb3ccxXdxX6axXexX1xc067xX3xec73xa4d3xX91xXbxe978xe610xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX11exX3xX121xef8dxX91xXbxX124xX125xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX58xX58xX4xXe7x10333xX6xX34xX3bxX16xX6xX22xX27xXexX2axXdxXe7x13344xX22xX58xX6axX10xX7xX41xXexX34xXbxX58xX22xX10xX119xX7xX58x100e4x13580xX91x135b4xX58xX2xX91xX121xX6axX2xX15cxX91xc6f3xX120xX2xX15cxXexX121xX15dxX15cxX91xX5xX91x10790xX41xX1xXdxX173xX6axX34xXexXe7xb553xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexXdxX1dxX16xX3xXexX21xX22xX3xX1xX25xX22xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xX27xXdxX38xXdxX3xX3bxX16xX3dxX3exXexX3xX41xX1xX43xX22xX27xX3xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xXaxX3xX119xXdxX6axXexX1xX9xXaxX120xX121xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX121xX130xX91xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX22xXaxX12xX13xef6exX4xX3xX84xX53x10f35xX22xX27xX3xX21xX22xX27xX3xX41xX1xXe2xX3xX84xX21xXexX3xfdf9xX3xff45xX22xX4xX16xX41xX6xX5xX22xX7xdd0cxX3xX6dxX6xXexX14cxXdxX6xX220xX3xX22xX27xX25xX3dxX3xX2xX15cxX58xX90xX58xX15cxX91xX2xX130xXe7xX3xXc8xX27xX16xXd8xX22xX11exX3xc5dbxX10xX16xXexX10xX2axX7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXexbc4dxX3xX4xX1x125e2xX4xX3xXexX53xX3xX14cxd9d7xX22xX3xXf7xX2axX16xX10xX27xX10xX5xX220xX3xX4xX200xX4xX3xX22xX53x10811xX4xX3xXexX1xX16xc9c0xX4xX3xX6dxXdxX1dxX22xX3xX2cxXdxX22xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX7fxX80xX81xX82xX3xX84xX85xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX84xX3exX22xX3xX121xX90xX2xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xX22xX1x1282cxX2cxX3xX27xXdxX38xXdxX3xX3bxX16xX3dxX3exXexX3xX41xX1xX43xX22xX27xX3xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xXe7xX3xX241xXdxX1dxX22xX27xX3xc041xX22xX1xX3xX14cxX25xX3xXc8xX6xX3xX81xX3dxX3xX84xX85xX3xX4xX1xXdxX3xX5x11e06xX22xX3xX5xX53xX54xXexX3xX2xX91xX15dxX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xX14cxX25xX3xX90xX220xX2xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xX41xXbfxX3xXexXc2xX3xXexX1xX200xX22xX27xX3xX120xX58xX15cxX91xX15cxX2xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12x13878xX1xXdxX3xXc8xX27xX6xX3xX4xXcdxXexX3xX22xX27xX16xXd8xX22xX3xX4xX16xX22xX27xX3xX41xX1xXe2xX3xX84xX21xXexX3xX14cxX25xX34xX3xX22xX2bxX2cxX3xX15cxX91xX15cxX15cxX220xX3xX4xX34xX22xX3xX7xX21xX3xX22xX25xX3dxX3xXexX2bxX22xX27xX3xX14cx134c6xXexX3xX5xX1dxX22xX3xX15fxX120xX15cxX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX220xX3xXexX2axX34xX22xX27xX3xX84x10aa0xX220xX3xbcd0xX267xX4xX3xX84xX267xX22xX27xX3xX84xX2ffxX16xX3xX6axX6xX22xX1xX3xX7xX200xX4xX1xX3xX14cxX280xXdxX3xX27xX2ffxX22xX3xX15cxX15fxX91xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX220xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX10xX34xX3xX5xX25xX3xX2eaxX22xX1xX220xX3x11d68xX3xX14cxX25xX3xf98axX1xX200xXbxX220xX3xX2cxd47fxXdxX3xX22xX53xX280xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX2xX168xX91xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXcxXe2xX22xX1xX3xX140xbb63xX22xX1xX3xX3bxX16xX15xX22xX3xX84xX2ffxX16xX3xX22xX27xX53xX205xXdxX220xX3xX6dxX16xX124xX10xX2cxX140xX34xX16xX2axX27xX220xX3xX3a6xX6xX22xX3xa863x1104cxX4xX1xX3xX14cxX25xX3xX3a6xX267xX4xX3xX5xX25xX3xX22xX1xe41cxX22xX27xX3xX22xX53xX280xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX22xX1xXdxac0fxX16xX3xX22xX1xX26exXexX3xX4xX1xX34xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xX34axX1xX34xX38xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX2cxX25xX3xX80xX81xX3xX6axX25xX22xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX41xX1xX43xX22xX27xX3xX1xX34xX38xX22xX27xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xX3xX1xXdx111f5xX22xX3xX84xX85xX3xX22xX27xX6xX22xX27xX3xX140xX2bexX22xX27xX3xX14cxX280xXdxX3xX3bxX16x1202cxX3xXbxX1xa9f3xX4xX3xX1xXd8xXdxX3xX13xX34xX14cxXdxX6axX173xX2xX120xX3xXexX2axe6b7xX3xX27xXdxX200xX3xX15fxX168xX91xX3xXexX2fxX3xX10xX16xX2axX34xX3xXexX1xX25xX22xX1xX3xX5xbdd6xXbxX3xX14cxX25xX34xX3xX22xX2bxX2cxX3xX15cxX91xX15cxX91xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXf7xX38xX22xX3xX6axX6xX22xX1xX3xX7xX200xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1dxX16xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xX3xX84xX53xX54xX4xX3xX84xX53xX6xX3xX2axX6xX3xX41xX1xXdxX3xX4xX200xX4xX3xX22xX53xX280xX4xX3xXexX1xX25xX22xX1xX3xX14cxXdxX1dxX22xX3xX80xX81xX3xXexX2axX6xX22xX1xX3xX5xX16xX513xX22xX3xX14cxX46fxX3xX22xX280xXdxX3xX5x10730xX22xX27xX3xX3bxX16xX3dxX3xXexXcdxX4xX3xX14cxXdxX4cdxX22xX3xXexX2axX54xX3xX4xX43xX6xX3xX22xX1xX25xX3xX22xX53xX280xX4xX3xX4xX1xX34xX3xX22xX1xX45fxX22xX27xX3xX6ax13c3axX3xX200xX22xX3xX4x1013bxX22xX27xX3xX22xX27xX1xX4cdxX3xX124xX6xX22xX1xX220xX3xX41xX1xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX84xX6xX22xX27xX3xXexX42axX2cxX3xX4xX200xX4xX1xX3xX4xX44fxX22xX1xX3xXexX2axX6xX22xX1xX3xX14cxX280xXdxX3xX44exX4e4xX3xX14cxX25xX3xXcxX2axX16xX22xX27xX3xa6ecxX16xX21xX4xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXcxX16xX3dxX3xX22xX1xXdxX1dxX22xX220xX3xX84xXdxX46fxX16xX3xX22xX25xX3dxX3xX84xX85xX3xX6axX26exX3dxX3xX5xX1dxX22xX3xX5xX34xX3xX22xX27xX44fxXdxX3xX14cxXdxX4cdxX4xX3xXexX2bxX22xX27xX3xX4xX53xX205xX22xX27xX3xX14cxXdxX4cdxX22xX3xXexX2axX54xX3xX22xX1xX25xX3xX22xX53xX280xX4xX3xX7x13596xX3xX5xX25xX2cxX3xX124xX200xX34xX3xXexX2axX286xX22xX3xXexX1xX4faxX3xXexX2axX53xX205xX22xX27xX3xX80xX81xXe7xX3xX13xX4e8xX3xXexX1xXbfxX220xX3xX3a6xX267xX4xX3xX84xX85xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX84xX21xXdxX3xX2cx11249xXexX3xX14cxX280xXdxX3xX22xX1xX45fxX22xX27xX3xX4xX1xdc50xX3xXexX2axXe2xX4xX1xX3xX14cxX46fxX3xX41xX1xX34xX38xX22xX3xX14cxXdxX4cdxX22xX3xXexX2axX54xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xX3xX41xX1xX263xX22xX27xX3xX5xXd8xX3xX4xX43xX6xX3xX2cxX42axX22xX1xX3xX173xX3xX14cxX53xX54xXexX3xX124xX6xX3xX22xX1xX45fxX22xX27xX3xX27xX42axX3xX4xX200xX4xX3xX3bxX16xX21xX4xX3xX27xXdxX6xX3xX80xX81xX3xX41xX1xX200xX4xX3xXexX1xX5c1xX4xX3xX1xXdxX4cdxX22xXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXf7xX2axX16xX10xX27xX10xX5xX220xX3xX4xX200xX4xX3xX22xX53xX280xX4xX3xX84xX85xX3xX4xX3a3xX3xX22xX1xXdxX46fxX16xX3xX140xXdxX4cdxX22xX3xXbxX1xX200xXbxX3xX1xX44fxX22xX3xX4xX1xX3exX3xX27xXdxX200xX3xX22xX2bxX22xX27xX3xX5xX53xX54xX22xX27xX3xXexX2bxX22xX27xX3xX4xX6xX34xX3xX140xX2bexX22xX27xX3xX4xXcdxXexX3xX27xXdxX38xX2cxX3xXexX1xX16xX3exX3xbe19xX2eaxXcxX3xX84xX21xXdxX3xX14cxX280xXdxX3xX124xX2bxX22xX27xX3xX6axX2ffxX16xX3xX1xX34xX6a6xX4xX3xX200xXbxX3xXexX2axX2ffxX22xX3xX27xXdxX200xX3xX84xXdxX4cdxX22xX3xX140xX200xX22xX3xX5x10235xXe7xX3xXcxX16xX3dxX3xX22xX1xXdxX1dxX22xX220xX3xXexX263xX3xX4xX1xX267xX4xX3xX22xX25xX3dxX3xX4xfe51xX22xX27xX3xX4xX38xX22xX1xX3xX140xX200xX34xX3xX80xX81xX3xX84xX6xX22xX27xX3xX6axX2ffxX22xX3xX4xX44fxX22xX3xX41xXdxX4cdxXexX3xX22xX27xX16xXd8xX22xX3xX5xX5c1xX4xX3xXexX25xXdxX3xX4xX1xXe2xX22xX1xX3xX84xXbfxX3xX6axX16xX3dxX3xXexX2axX42axX3xX84xXdxX46fxX16xX3xX22xX25xX3dxX3xXexX2axX34xX22xX27xX3xXexX1xX205xXdxX3xX27xXdxX6xX22xX3xX6axX25xXdxXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX34xX6axX3dxXaxX12xXc8xX1xX25xX3xX22xX27xX1xXdxX1dxX22xX3xX4xX267xX16xX3xa580xXdxX34xX14cxX6xX22xX22xXdxX3x1040cxX27xX6xX2axX6xX14cxX6xXexXexXdxX3xX4xX1xX34xX3xX140xXdxX3exXexX11exX3xa349xXcxX1xX6xX3dxX3xX14cxX42axX3xX4xX200xX4xX3xX41xX1xX34xX38xX22xX3xXexX2axX54xX3xX4xX26exXbxX3xX22xX1xXdxX1dxX22xX3xX5xXdxX4cdxX16xX220xX3xX27xXdxX205xX3xX84xX15xX3dxX3xX4xX200xX4xX3xX22xX53xX280xX4xX3xX22xX1dxX22xX3xXexX1x128daxX4xX3xX84xdc2dxX3dxX3xX22xX1xXdxX46fxX16xX3xX4xX1xXe2xX22xX1xX3xX7xX200xX4xX1xX3xX22xX1xX2bexX2cxX3xXexX2bxX22xX27xX3xXexX1xX16xX3xX22xX1xX513xXbxX3xX84xX2ffxX16xX3xX22xX27xX53xX205xXdxX3xX14cxX25xX3xX1xX53xX280xX22xX27xX3xXexX280xXdxX3xX4xX200xX4xX3xX5xb065xX22xX1xX3xX14cxX5c1xX4xX3xX3bxX16xX6xX22xX3xXexX2axX388xX22xX27xX3xX41xX1xX200xX4xX3xX4xX43xX6xX3xX22xX46fxX22xX3xX41xXdxX22xX1xX3xXexX3exacaexXe7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eaxX16xXexX1xX34xX2axXaxX12xXcx13c2bxX22xX27xX3xX6dxX15xX2cxX3xX7fxXcxX1xX10xX34xX3xX241xX80xX81xXcxX80xX241xX869xX82xX0xX58xXbxX12

Tùng Lâm (Theo REUTERS)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu

Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu
2023-06-02 06:02:00

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu trong những tháng gần đây và tiếp tục leo thang hạt nhân.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết