Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhxIcON4buwUkV0O8OZ4bqwRWLhu4guReG6ukXhu5Dhu7JURS59JeG7sFJFMcOT4buwRcOVUyE04bug4buwRVMj4buwReG6uuG6tOG6vMOJw4lFMVThu5rhu7BF4buqRkUuKDRFLl1FbEjhu6xFMeG7okV2VOG7ni5Fbkbhu6rhuqwvU+G6uOG6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2jhu5JGw5TEkOG6qOG6pHF04bqmReKAk0VsIsOVReG7qH0l4buwUkVi4bu2ReG7kOG7tlRFYlThu5rhu7BFP1NW4buwUkUu4buk4buwU0VxIcON4buwUkV0O8OZRTFdRkXhu47hu4guRVJUMEXhurpF4buQ4buyVEUufSXhu7BSRcOV4buuRVNI4buwU0UxVEUxw5Phu7BFw5VTITThu6Dhu7BFLjtHVEU/U+G7mD9FUyPhu7BF4bq64bq04bq8w4nDiUUxVOG7muG7sEXhu6pGRS4oNEUu4bu44buwUkVTJT9FLl1FbEjhu6xFMeG7okV2VOG7ni5Fbkbhu6pFLlThu5ohRS5TPOG6tOG6rC8/4bqo4bqsLkbhu47hu6jhu5JFLC404buo4buSw4DEkOG7qkY7UlThu7DhurDhuro/M0VGIS7hu6zEkOG6qOG6rC474bqo4bqsLsOU4bqo4bqsVOG7qlJFLDvDlcOAxJAvL8OV4bq04buORuG7rDohRuG7sFIuO1ThurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq44buG4bq+w4kvw4rhu4LDlOG6uuG6uuG6uOG6vuG6vuG6vuG6ui7hurjhurrhur7hu4Lhu4bhurrhu6jhurjhurTFqD9SxJBFL+G6qOG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMSR4buyVEUufSXhu7BSRW1GVEV24buK4buwRW5SITThu5rhu7BFw5Up4buwUkUuRuG7sFJFMcOTLkXhu5BG4buwUkXhu47DmUXhu47hu4guRVJUMOG6rC8/4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC8uRuG7juG7qOG7kuG6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHQ7fT3DlUXhu5Dhu67hurJFLjvhu6zhu7BSRS5TR+G7sFJF4bq44bq6L+G6usOJ4bq44buG4bqyRTohRkXDlcOd4buwUkUuR8OVReG7sOG7iOG7qkUuw5rhu7BTRVPDmuG7sFNFMUhF4buwUiHhu7Thu7BFLlThu7DhurJF4buoIsOVReG7qH0l4buwUkVwU1bhu7BSRcOVU+G7suG7sFJF4buqRkUuKDRFMUhFLuG7tlRFP1NJ4buqRWJU4bua4buwRT9TVuG7sFJFLuG7pOG7sFNFcSHDjeG7sFJFdDvDmUXhu5DDjEU/U0cuRVNU4bue4buwReG7quG7ti5F4buQfSThu7BSRcOUTTRFw5VTITThu5rhu7BF4buqIUZF4buOR+G7sOG6skUxw5Phu7BFw5VTITThu6Dhu7BF4buqRkUuKDRFLl1FbEjhu6xFMeG7okV2VOG7ni5Fbkbhu6pFMT1URSzhu7JF4buofSXhu7BSReG7qD3hu7BFMUhF4buQw4xFM0fDlUXhu6jDkz9Fw5VTITThu5rhu7BFR+G7sEXhu4Dhu4Lhu4JsReG7kOG7oEXhu5BOIUUuO0bhu7BT4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqh0UyLDlUVTVOG7nuG7sEXDlVMhNOG7muG7sEVH4buwReG7gOG7guG7gmzhurJFMUjhu6xF4buoKMOVRcOKRVJUJEUsR+G7sFJF4buwRjRF4bq44bq6L+G6uOG6ui/hurrDieG6uOG7huG6skXhu6giw5VF4buofSXhu7BSRT9TVuG7sFJFw5VT4buy4buwUkXhu6pGRS4oNEUxSEUu4bu2VEU/U0nhu6pFP1Phu7JURVMlP0UxPVRFxJHhu7Thu7BFYlThu5rhu7BFP1NW4buwUkVjIEZFxq9Tw5IhRToh4buyw5VFLuG7nEVsRuG7rEViw43hu6xF4buQw4xFLuG7uEXDlVNbw5VF4buqw5MuRT9TPMOVRS5JVEVr4buqReG7guG6uivDisOJw4lFcSHhu7LDlUXhu6jhu7ZF4buE4bqyRS5Tw5lFLjtO4buwRWxG4busRWLDjeG7rOG6skVTITThu57hu7BFaH094buwUkVo4buuRuG6skUu4buk4buwU0VxIcON4buwUkV0O8OZReG7juG7iC5FOiHDjUUuRuG7sFJFU0ZUReG7kOG7slRFLn0l4buwUkVS4bu04buq4bqwRW1GVEV24buK4buwRW5SITThu5rhu7BF4bqkc25F4bq44buE4buG4buE4bqyRS47KEUuSVRFxJHhu7Thu7BSRWzhu5rhurJFdCE04bua4buwRWjhu65G4bqyRXEhw43hu7BSRWLDmuG7sFPhuqZFMUhFxJFU4buwU0VoMCFFdMOa4buwU0XhuqRzbkXhurjhu4Thu4ThurrhurJFLjsoRS5JVEVxITZFxJFJLuG6skVtVOG7sFNFaOG7rkbhurJFcSHDjeG7sFJFYsOa4buwU+G6puG6skXhu5BG4buwUkUxw5Phu7BFw5VTITThu6Dhu7BFLjtHVEU/U+G7mD9Fw5VTTi5F4buqRkUuKDThurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHRG4buwUkUxw5MuRS5TIUVSVDBFLklURVNU4bue4buwRS47fSThu7BSRVLhu7Thu6pF4bq64bq04bq84buA4buERTFU4bua4buwReG7qkZFLig0RS7hu7jhu7BSRVMlP0XGrzVFU1Thu54hRXd5RTFIRcOKReG7kFThu57hu7BFLlPhu6xJVEXDlFRF4buQ4bu24buwUuG6tEVxIUZFOiFHRS47w5rhu7BTReG7kE4hRS47RuG7sFNFMUhFxq9TRlRFLlNHw5XhurJFYuG7tkXDlVPhu6RFUyE0RWLhu7ZF4buQ4bu2VEViVOG7muG7sEU/U1bhu7BSRS7hu6Thu7BTRXEhw43hu7BSRXQ7w5lF4buQw4xFP1Phu7JURVMlP0UxPVRFYuG7tkVjU+G7pEVTITRFYuG7tkXhu5Dhu7ZURWJU4bua4buwRT9TVuG7sFJFLuG7pOG7sFNFcSHDjeG7sFJFYsOa4buwU0XGr1NH4buqRTPhu5guRcavU8OS4buwRcOVTj9FLklUReG7sFNIRcOVPkZFw5VHw5VF4buQ4buyVEUufSXhu7BSReG7sEg0ReG7kMOMRT9TRy5FU1Thu57hu7BFLlPhu5rhu6pFw5VHw5VFLkbhu7BSRTHDky5FMUhFLkhUReG7qFThu54hReG7qFThu5rhu7BFOiFG4buwReG7kOG7nOG7sEUxPEUxVOG7nsOV4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqhoVOG7nuG7sEUxPEUxVOG7nsOVReG7kEbhu7BSReG7kH0lw5VF4buoIsOVReG7qH0l4buwUkViVOG7muG7sEU/U1bhu7BSRXEhw43hu7BSRXQ7w5lFLlThu5w/RS48w5VF4buqKkU74bu24buwUkXhu5BU4buiIUUuO0ZFMUhFU+G7rEjhu7BFw5VT4buk4buwU0VT4bu0RSwj4bqyRS5TPkUuPMOVRS5T4buS4busRTohNEXhu5DDmeG7sFNFw5U+RkVwU0c/ReG7qCHDky7hurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qMSRw5rhu7BTRXRU4buc4buw4bqsLz/huqg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm
2017-12-06 19:19:15

(QT) - Dự án xây dựng cầu vượt đường sắt đoạn nối Quốc lộ 9 với Quốc lộ 1 thành phố Đông Hà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đến nay gần 20 năm nhưng những vấn đề liên quan vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết