Cập nhật:  GMT+7
a7fcxd5e3xff71xf9a5x11984xc028x11a69xf80ax11103xX7xf709xd44cxca55xab1fxd23dxdc45xX5xbad1xXaxd576x10a3exX1x11241xea0cxX3x12b45x109b1xX3xce5bxac7axd539x12de9xX1dxX1dxX1dxX3xX5xXdxf719x106a4xX3xc0bdxe75bxX4xX3x12139xXdxX16xX3xX4xe316xbd77xX3x1039dxXdxX6xX3xX4x11eb8xX32xX3xX4xX1xc4dfxX3xX4x10e21xX4xX3x12a5bx11174xX6xX3xXbxX1xf693xd1b9xX16xX34xX0x10625xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafe9xX10xX6x1078exXaxX12xXcxX1xc660xX4xX3xX1xXdxd6a6xX16xX3xc591xb9bdxX3xX1xX3ex11a5bxX4xX1xX3xXexXdxb75exX32xX3xXbxX1xcedfxX16xX34xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX4xX31xX32xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX44xfb31xXexX3xX2xX3xX16x1294bxX32xX3x11a44xX1dxXa0xX1dx11edaxX3xd998xX1xXdxX3xX4x12883xX4xX3xXa6xX1xX9dxX16xX3xX16xX26xcdbbxXdxX3xX28xb38bxX3xXcxX1xX31xX3xd120xX3xcd1fxXa6xfe08xbd84xXcx1290cxe848xX3xXexd777xX16xX1xX3xX28xbacdxX6xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1dxX1dxX1dxX3xX5xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX4xX31xX32xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX41xX4xX3xX44xX45xX6xX3xXbxX1xX4axX4bxX16xX34xX3xX44xe99axX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX4xX1xX3exX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xXexX1xX26xe785xX4xX3xX44x12c4dxXdxX3xXexX4axX97xX16xX34xX3xX28xXb9xX3xX44xX6fxX16xX3xXexX26xX19xXdxX3xXbxX1x12b72xXdxX3xX44xX4axX97xX4xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxX32xX6xf069xX34xXdxX16xaaf0xXa0xXbxX2cxX3xX6xX26xXexX3exXaxX12xX0xXexX171xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX32xX34xX3xX7xX171xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX1exX18xX6xX3exaa39xX26xX6xX16xX34xXexX171xXdxX1exX28xX16xX4fxX61xX10xX7xX6exXexX3exXbxX4fxX16xX10xb448xX7xX4fxXa0xX1dxX2xacd8xX4fxX1b5xcfcexX61xXa0xX2xX1b8xX2xc23fxX1cx10c22xXexX2xX1b5xX1c0xX1b5xXa0xX2xX5xX2xX1exbab9xXbxX34xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX171xX12xX0xXexX171xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12122xX3exX61xXbfxXaxX12xXcxXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX4xX1xX3exX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xc0e5x11b03xX16xX1xX175xX3xXcxX1exda77xfc30xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX171xX12xX0xX4fxXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX3exX61xXbfxXaxX12xXcxX1xad0fxXdxX3xX34xXdxX6xX16xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX32xe0eexXdxX3xX2xX3xX18xX29xXexX3xX44xX39xX26xX3xXexXcfxX3xX16xX34xXb9xXbfxX3xX2xX3xeec2xX3xX2xX1bexX1exX1b5xX1exXa0xX1dxXa0xX1dx1168cxX3xX32xX256xXdxX3xXa0xX3xXexXcfxX3xX16xX34xXb9xXbfxX3xXa0xX1b8xX1exX1b5xX3xX26dxX3xX2xX1dxX1exX1bexX1exXa0xX1dxXa0xX1dxX3xXc1xX7xX6xX26xX3xXexX1xX242xXdxX3xX34xXdxX6xX16xX3xXexXdxX79xX32xX3xX32xX256xXdxX3xX2xX3xX5xXb9xX3xXa0xX1b8xX3xX16xX34xXb9xXbfxXc7xX1exX3xeaacxX133xXdxX3xXexX4axX97xX16xX34xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX18xX6xX3exX3xX34x11572xX32xX3xX4xX41xX4xX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX4xaf31xX3xX7xX133xX3xX5xX4axX97xX16xX34xX3xXexXcfxX3xX1bexX1dxX3xX4xX3exX16xX3xXexX171xfd5axX3xX5xX79xX16xXa4xX3xXexX171xX3exX16xX34xX3xX44xX2eexX3xX4axX26xX3xXexXdxX79xX16xX3xX28xX45xXexX278xX3xX6exX1xXb5xX16xX34xX3xX18xX29xXexX3xX18xX26xX12fxX4xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX4xX41xX4xX3xX44xXb9xX16xX3xX16xX1xfde1xX3xX5x1120exX3xX1xX3ex11018xX4xX3xX4xX41xX4xX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX41xXbxX3xX61xXabxX16xX34xX3xXexX133xXexX3xX4xX41xX4xX3xX18xXdxX6bxX16xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX6xX16xX3xXexX3exXb9xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1x11a0exX4xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX3exX61xXbfxXaxX12xXa6xX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXa6xXc3xXc4xXcxXc6xX3xXexXcaxX16xX1xX3xX4xX256xX16xX34xX3xX34xXdxX6xX3exX3xXexX171xX73xX32xX3xXa6xXc3xXc4xXcxXc6xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX26xXbfxX6bxX16xXa4xX3xXexX1xX45xX3xX2cxd3f1xXa4xX3xXexX1xXb9xX16xX1xX3xXbxX1xX133xX3xX4xX2eexX3xXexX171xX41xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX6bxX32xX3xX18xX14axX3exX3xX199xX26xX14axX16xX3xXexX133xXexX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX44xX3d8xX3xX16xX1xd26cxX16xX3xX28xXb9xX3xXbxX1xX15xX16xX3xXbxX1xX133xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX41xX4xX3xX2cxX3d8xXa4xX3xXbxX1xX4axX242xX16xX34xXa4xX3xXexX1xX45xX3xXexX171xaddbxX16xX3xX1xedc2xX16xX34xX3xX16xX34xXb9xXbfxX3xXexX1xX10xX3exX3xX6exX6fxX3xX1xX3exX73xX4xX1xX1exX3xXa6xX26xX133xXdxX3xX32x10981xXdxX3xX16xX34xXb9xXbfxX3xXexX1xX26xX3xX1xX2daxXdxX3xX5xX388xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX44xX3d8xX3xX7xe51axX3xX61xXabxX16xX34xX3xX44xX10fxX3xXexXdxX79xX26xX3xX1xf58dxXbfxX3xX6exX1xXdxX3xX6exX6fxXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX44xX97xXexX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX1exX3xXa6xX41xX4xX3xX2cxX3d8xXa4xX3xXbxX1xX4axX242xX16xX34xXa4xX3xXexX1xX45xX3xXexX171xX438xX16xX3xX4xX479xX3xX4xX41xX16xX3xX18xX12fxX3xXbxX1xXabxX3xXexX171xX41xX4xX1xX3xX28xX25xX3xXexX171xX73xX32xX3xXa6xXc3xXc4xXcxXc6xX3xX16xX1xX40exX16xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX4xX1xX3exX3xXexXcfxX16xX34xX3xX16xX34xXb9xXbfxX3xXexXdxX79xX32xX3xX28xXb9xX3xXbxX1xX15xX16xX3xXbxX1xX133xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX41xX4xX3xX16xX1xX2eexX32xX3xXexXdxX79xX32xX3xX4xX489xX6xX3xX2cxX3d8xXa4xX3xXbxX1xX4axX242xX16xX34xXa4xX3xXexX1xX45xX3xXexX171xX438xX16xX1exX3xX2c0xX10fxX3xX28xXdxX6bxX4xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX44xX73xXexX3xX1xXdxX6bxX26xX3xX199xX26xX14axX3xX4xX6xX3exXa4xX3xX16xX34xX4axX242xXdxX3xX4xX1xX9dxX16xX3xX16xX26xXb5xXdxX3xX4xX39xX16xX3xX6exX1xX6xXdxX3xX18xX41xX3exX3xX171xdfd6xX3xXexb721xX16xX1xX3xXexX171xX73xX16xX34xX3xX7x109d9xX4xX3xX6exX1xX346xX10xX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX28x1118dxXdxX3xX4xX41xX16xX3xX18xX12fxX3xXexX1xX31xX3xXbfxX3xXexX171xX4axX5a3xX4xX3xX6exX1xXdxX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX3exX61xXbfxXaxX12xX2c0xX133xXdxX3xX28xX5a3xXdxX3xX5xX66xX4xX3xX5xX4axX97xX16xX34xX3xXexX1xX31xX3xXbfxX3xX4xX4bxX3xX7xX305xXa4xX3xX4xX39xX16xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX6bxX16xX3xX18xX14axX3exX3xX199xX26xX14axX16xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX44xX31xX16xX34xX3xX1xX4axX5a3xX16xX34xX3xX61x12226xX16xX278xX3xX44xX2daxX16xX34xX3xXexX1xX242xXdxXa4xX3xX6exX6fxXexX3xX1xX97xXbxX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX44xX31xX16xX34xX3xX6exb30axX3xXexX1xX26xX40exXexXa4xX3xX5xXdxX25xX26xX3xX61x114e2xX16xX34xXa4xX3xX44xX31xX16xX34xX3xXexX26xX19xXdxX3xXexXdxX79xX32xX1exX3x12b40xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xX7xX6xX26xX3xX6exX1xXdxX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xXbxX1xX14axXdxX3xX44xX4axX97xX4xX3xX16xX26xXb5xXdxX3xXexX73xXdxX3xX32xX12fxXexX3xX28xX45xX3xXexX171x1000bxX3xX6aaxXexX3xX16xX1xX438xXexX3xX1c0xX3xX16xX34xXb9xXbfxXa4xX3xX6exX1xXb5xX16xX34xX3xX44xX4axX97xX4xX3xX4xX1xX9dxX16xX3xXexX1xX14axX3xXexX66xX3xX61xX3exXa4xX3xX44xX4axX97xX4xX3xX34xXdxX41xX32xX3xX7xX41xXexX3xXexX1xX10xX3exX3xX61xX580xXdxX3xX28xX25xX3xX61xX45xX4xX1xX3xX18xX6bxX16xX1xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX3exX61xXbfxXaxX12xXc3xX34xX3exXb9xXdxX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX44xX73xXdxX3xXexX171xXb9xXa4xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xX41xX16xX34xX3xX4xX7exX16xX3xX5xX73xXdxXa4xX3xXexX65exXbfxX3xXexX1xX26xX12fxX4xX3xX28xXb9xX3exX3xX16xX34xX26xX2daxX16xX3xX28xX29xX4xX3xX2cxXdxX16xX3xX1xXdxX6bxX16xX3xX4xX2eexXa4xX3xXexX171xX73xX32xX3xXa6xXc3xXc4xXcxXc6xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX26xXbfxX6bxX16xXa4xX3xXexX1xX45xX3xX2cxX3d8xXa4xX3xXexX1xXb9xX16xX1xX3xXbxX1xX133xX3xX4xX1xX489xX3xX44xX12fxX16xX34xX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX18xX19xX3xX7xX26xX16xX34xX3xX4xX1xX3exX3xX44xXb9xX16xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX39xX32xX3xXexX171xX79xX16xX3xX44xX45xX6xX3xX18xXb9xX16xX3xX4xX1xX4axX6xX3xX44xX6fxX16xX3xXexX26xX19xXdxX3xXexXdxX79xX32xX3xXbxX1xX7exX16xX34xX3xX1xX3exX34dxX4xX3xX18xX45xX3xX18xX346xX3xX7xX2eexXexX3xXexX171xX3exX16xX34xX3xX44xX97xXexX3xXexXdxX79xX32xX3xX4xX1xX6aaxX16xX1xXa4xX3xX44xXb9xX16xX3xX16xX26xXb5xXdxX3xX32xX5a3xXdxX278xX3xX44xXb9xX16xX3xX1xX6fxXexX3xXexX1xX242xXdxX3xX34xXdxX6xX16xX3xX32xXdxac99xX16xX3xX61xX45xX4xX1xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX3exX61xXbfxXaxX12xXcxX1xXabxX4xX3xX217xX26xXbfxX79xX16xX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết